ข่าวเทคโนโลยี » การสื่อสาร

ทรู ยิ้มหน้าบานหลังเข้าซื้อหุ้นฮัทช์สำเร็จพร้อมทำสัญญาขายส่งบริการและขายต่อ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนเทคโนโลยี HSPA ของกสท. พร้อมเตรียมเป็นผู้ให้ บริการ 3จี บน HSPA ทั่วประเทศ...

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (Real Move) และ บริษัทเรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (Real Future) จะเข้าซื้อหุ้นของบริษัทในกลุ่มฮัทชิสัน ได้แก่ บริษัท ฮัทชิสัน ไวร์เลส มัลติมีเดีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (HWMH)  บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด (BFKT) Rosy Legend Limited (RL) และ Prospect Gain Limited (PG)โดยการซื้อหุ้นดังกล่าวจะกระทำก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุไว้ ในสัญญาซื้อขายหุ้นได้กระทำสำเร็จลง ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงข้างต้นนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวสำเร็จลงแล้ว กล่าวคือ ฝ่ายกลุ่มบริษัทฮัทชิสัน ได้เคลียร์หนี้สินระหว่างกลุ่มบริษัทที่ซื้อขายกันนี้ เพื่อมิให้หนี้สินดังกล่าวเป็นภาระต่อบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ซื้อตามสัญญา และ ฝ่ายบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาต่างๆ กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (กสท) เพื่อให้บริษัทย่อยของทรู ดำเนินกิจการขายส่งบริการและขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนเทคโนโลยี HSPA ของ กสท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้ง นี้ ความสำเร็จของการทำสัญญาครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทย่อยของทรู เป็นผู้ให้บริการ 3G บนเทคโนโลยี HSPA ได้ทั่วประเทศ ซึ่งทำให้สามารถได้รับประโยชน์จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด Mobile Internet ในปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยขยายฐานธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทฯ เนื่องจากกลุ่มบริษัทที่ซื้อมานี้มีลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยรวมประมาณ 800,000 ราย มีสถานีฐาน จำนวนประมาณ 1,400 สถานี ภายใต้เทคโนโลยี CDMA ที่สามารถพัฒนาขึ้นเป็นเทคโนโลยี HSPA ได้ และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น คือ Real Move จะเป็นผู้ให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนเทคโนโลยี HSPA ของ กสท เป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี จนถึงปี 2569

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
http://www.thairath.co.th/content/eco/144581

คัดลอกลิงค์นี้เพื่อแชร์

    หน้านี้แสดงผลจากการแคช (Cache) ถูกสร้างขึ้นเมื่อ Sun, 21 Jan 2018 01:22:23 +0000 (แคชมีอายุ 86400 วินาที)