ข่าวเทคโนโลยี » แก็ดเจ็ต

สวนสยามทะเล-กรุงเทพฯ สวนสนุกและสวนน้ำในกรุงเทพที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวกรุงเทพมหานคร ที่มีผู้มาใช้กว่า 1.6 ล้านคนต่อปี ประสบความสำเร็จในการใช้ Oracle Sales Cloud ในการขยายธุรกิจและพัฒนาความพึงพอใจในการมาใช้บริการของลูกค้า

สวนสยามทะเล-กรุงเทพฯ วางแผนที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขยายตลาดไปยังผู้เข้าชมที่เป็นชาวต่างประเทศ ดังนั้นสวนสยามทะเล-กรุงเทพฯ จึงจำเป็นต้องใช้แพลตฟอร์มที่มีเครื่องมือที่มีความทันสมัยมากเพียงพอที่จะช่วยพัฒนาให้สวนสนุกแห่งนี้สามารถให้ความบรรเทิงได้หลากหลายขึ้นในระยะยาว อีกทั้งเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการบริการจัดการกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ

ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี ที่สวนสยามทะเล-กรุงเทพฯ ใช้ Oracle Sales Cloud มาเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจ พบว่า Oracle Sales Cloud สามารถเข้ามามีส่วนในการช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมและโปรโมชั่นให้เหมาะสมกับช่วงเวลา เช่น ในช่วงเวลาที่มีผู้มาใช้บริการน้อย เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะช่วยดึงดูดลูกค้าใหม่แล้ว Oracle Sales Cloud ยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับสวนสยามทะเล-กรุงเทพฯ อีกด้วย

ด้วย Oracle Sales Cloud กิจกรรมต่างๆที่ถูกจัดขึ้นโดยทีมของ สวนสยามทะเล-กรุงเทพฯนั้น เป็นเป็นไปอย่างสะดวกและลงตัวมากขึ้น เนื่องจากระบบปฏิบัติการของ Oracle Sales Cloud ที่ช่วยเก็บข้อมูลทำให้ทีมงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าที่มาเข้าชมและใช้บริการสวนสนุกแห่งนี้ ซึ่งผลที่ได้คือแคมเปญและกิจกรรมต่างๆที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

Oracle Sales Cloud ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายการตลาดและทีมวางแผนของ บริษัท สยาม พาร์ค ซิตี้ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องการตั้งวัตถุประสงค์ รวมไปถึงการวางแผน และ การประสานงานกับส่วนต่างๆ โดยประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมคือ ช่วยพัฒนาคุณภาพ ช่วยเพิ่มจำนวนผู้มาใช้บริการ อีกทั้ง Oracle Sales Cloud ยังมีระบบปฏิบัติการที่ใช้งานง่าย นอกจากนี้ระบบปฏิบัติการยังมาพร้อมกับการให้ข้อมูลในเชิงลึก ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งในส่วนของการวางแผน และการบริหารจัดการด้านการขาย ซึ่งประโยชน์เหล่านี้ เป็นตัวช่วยสำคัญให้ฝ่ายขายทำงานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


“การนำ Oracle Sales Cloud มาใช้นั้น ถือเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ความพึงพอใจของลูกค้า ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ ท่ามกลางการแข่งขันสูงในตลาด Oracle Sales Cloud ถือเป็นอีกแหล่งข้อมูลสำคัญที่องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องมี เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที” คุณนพกาญจน์ เหลืองอมรเลิศ รองผู้จัดการใหญ่สายบริหาร บริษัท สยามพาร์ค ซิตี้ จำกัด

RELATED TO:

คัดลอกลิงค์นี้เพื่อแชร์

    หน้านี้แสดงผลจากการแคช (Cache) ถูกสร้างขึ้นเมื่อ Sun, 24 Jun 2018 13:43:15 +0700 (แคชมีอายุ 86400 วินาที)