ข่าวเทคโนโลยี » การสื่อสาร

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศ ยืนยันความพร้อมในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลของรัฐบาลในงานสัมมนา The Greater Mekong Investment Forum ที่จัดโดย Euromoney Conferences เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยงานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะและแลกเปลี่ยนมุมมองรวมถึงสถานการณ์ทางด้านการเงินและการลงทุนของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ภายในงานสัมมนา ดร. ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานผลิตภัณฑ์ของ CAT กล่าวในเสวนาหัวข้อ “การบรรลุความสำเร็จของเศรษฐกิจดิจิตอลของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของ CAT ว่าในขณะนี้รัฐบาลได้มีแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆเพื่อผลักดันระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นความตื่นตัวในการส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะ FinTech Startup หรือธุรกิจเกิดใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ หรือการให้บริการด้านการเงินแบบดิจิตอลที่จะเริ่มจากบริการการจ่ายเงินและการเก็บภาษีผ่านระบบดิจิตอล รวมไปถึงการสร้างสังคมแบบดิจิตอลอย่าง Smart City ที่จะเริ่มนำร่องในภูเก็ต และตามด้วยเชียงใหม่ โดย CAT จะสนับสนุนโครงการต่างๆของรัฐบาลด้วยการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านความเชื่อมโยงของเครือข่าย (Hard Infrastructure) และความเชื่อมโยงของระบบการทำงาน (Soft Infrastructure) ซึ่งหมายรวมถึงการควบคุมและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจดิจิตอล

ทั้งนี้ เพื่อให้ทัดเทียมและสามารถแข่งขันกับประเทศผู้ให้บริการชั้นนำของภูมิภาคอย่างสิงคโปร์และมาเลเซีย CAT ได้ขยายความจุระบบเคเบิลใต้น้ำ (Submarine Cable System) ในระบบต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อตรงจากไทยไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งช่วยให้ค่าบริการอินเทอร์เน็ทบรอดแบนด์ในประเทศถูกลง เป็นการกระตุ้นการลงทุนจากผู้ลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจ Startup ที่รัฐบาลต้องการให้การสนับสนุนภายในระยะเวลา 2 ปีของแผนการดำเนินงาน

งานสัมมนา The Greater Mekong Investment Forum เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ได้จัดขึ้นและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีตัวแทนภาคการลงทุนต่างๆเข้าร่วมงานกว่า 700 ราย สะท้อนถึงความสนใจและทัศนคติที่ดีอย่างต่อเนื่องที่นักลงทุนนานาชาติมีต่อกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอย่างไทย กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ ลาว และจีน และในฐานะผู้สนับสนุนของงานในครั้งนี้ CAT ได้แสดงถึงความพร้อมในการให้บริการครบวงจรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและนักลงทุนจากภูมิภาคต่างๆทั่วโลก

คัดลอกลิงค์นี้เพื่อแชร์

    หน้านี้แสดงผลจากการแคช (Cache) ถูกสร้างขึ้นเมื่อ Tue, 25 Sep 2018 11:51:28 +0700 (แคชมีอายุ 86400 วินาที)