ข่าวเทคโนโลยี » หมวดอื่นๆ

Nikkei สื่อพิมพ์ของญี่ปุ่นรายงานว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก Tokyo 2020 ซึ่งญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในอีก 4 ปีข้างหน้านั้นจะมีการใช้วัตถุดิบทองคำ เงินและทองแดงที่ได้จากการรีไซเคิลชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาผลิตเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาผู้ชนะการแข่งขัน

จากการเผยข้อมูลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก London 2012 พบว่ามีการใช้วัตถุดิบที่ทำจากทองคำ 21lbs (9.6 กิโลกรัม) เงิน 2667lbs (1,210 กิโลกรัม) และทองแดง 1543lbs (700 กิโลกรัม) เพื่อมาผลิตเป็นเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬา แม้ว่าวัตถุดิบที่ต้องนำมาใช้งานนั้นมีปริมาณสูงมากแต่ตัวเลขเหล่านี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับญี่ปุ่นที่รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในโอลิมปิกครั้งต่อไป เพราะจากการสำรวจพบว่าญี่ปุ่นมีทอง 315lbs (143 กิโลกรัม) เงิน 3452lbs (1,566 กิโลกรัม) และทองแดง 1112 ตัน ซึ่งได้มาจากการทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กในปี ค.ศ. 2014

ทุกๆ ปีในญี่ปุ่นมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ากว่า 650,000 ตันถูกนำมาทิ้ง โดยมาจากภาคครัวเรือนในปริมาณที่น้อยกว่า 100,000 ตัน ซึ่งเป็นผลจากการบังคับใช้กฎหมายรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 ทำให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น

RELATED TO:

คัดลอกลิงค์นี้เพื่อแชร์

    หน้านี้แสดงผลจากการแคช (Cache) ถูกสร้างขึ้นเมื่อ Wed, 17 Oct 2018 10:37:37 +0700 (แคชมีอายุ 86400 วินาที)