ข่าวเทคโนโลยี » การสื่อสาร

ปิดบริการอีกรายสำหรับผู้ให้บริการ SIM OPEN หลังจากเปิดตัวไปเมื่อเมษายนที่ผ่านมา ล่าสุดคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัท "สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด" ผู้รับใบอนุญาตให้บริการเครือข่าย 3G (ประเภท MVNO) ส่งคืนหมายเลขที่เหลืออยู่ให่กับหน่วยงาน กสทช. สาเหตุคือไม่สามารถทำตลาดได้ตามเป้า

หมายเลขส่งคืนประมาณ 300,000 หมายเลข จากทั้งหมด 500,000 ซึ่งสาเหตุนอกจากทำการตลาดได้ไม่ตามเป้าแล้ว SIM OPEN ยังมีราคาขายส่งตํ่ากว่าราคาที่ซื้อมาจาก กสทช. จึงทำให้ต้องแบกรับต้นทุน และปัจจัยอื่นๆ เช่น ระบบบริการลูกค้า, ระยะให้บริการเครือข่ายไม่ครอบคุลมของเสาสัญญาณ รวมถึงความระยะเวลาการทำสัญญาเป็นประเภทชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็นทั้ง ทีโอทีหรือแคท เนื่องจากว่าสถานีฐานให้บริการสัญญาณ

ดังนั้นจึงไม่สามารถวางแผนทำธุรกิจได้ในระยะยาว เพราะมีความไม่แน่นอนสูง ทั้งในปัจจุบันเองผู้ใช้ส่วนใหญ่ได้เริ่มหันมาใช้แบบรายเดือนมากขึ้น อย่างไรก็ตามส่วนของ 200,000 เลขหมาย คาดว่าจะมีการย้ายโอนค่ายมือถือแต่เลขหมายเดิมไปแล้ว

คัดลอกลิงค์นี้เพื่อแชร์

    หน้านี้แสดงผลจากการแคช (Cache) ถูกสร้างขึ้นเมื่อ Wed, 26 Sep 2018 03:58:33 +0700 (แคชมีอายุ 86400 วินาที)