ข่าวเทคโนโลยี » หมวดอื่นๆ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “ITU Telecom World 2016” โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ และกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการจัดงาน ในโอกาสนี้ พันเอก ผศ.ดร. สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหาร CAT ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ

งาน ITU Telecom World เป็นการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และโทรคมนาคม โดยมีหน่วยงานรัฐบาลและผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศต่างๆ ทั่วโลก นำผลงาน นวัตกรรม และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ มาร่วมจัดแสดง โดยงานนิทรรศการดังกล่าวจะจัดขึ้นควบคู่กับการประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน ICT และโทรคมนาคม ซึ่งการจัดงาน ITU Telecom World 2016 ในครั้งนี้ ประเทศไทย โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ภายใต้คอนเซปต์ “Collaborating in the digital economy”

ITU (International Telecommunication Union) หรือ "สหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ" เป็นหน่วยงานระดับนานาชาติเฉพาะทาง (specialized agencies) ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสหประชาชาติ ประกอบด้วยประเทศสมาชิก จำนวน 193 ประเทศ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ทั้งนี้ ประเทศไทย เข้าเป็นสมาชิกของ ITU ตั้งแต่ปี 2426

ปัจจุบันขอบเขตงานของ ITU ขยายจากโทรเลขและโทรศัพท์ มาเป็นการสื่อสารผ่านดาวเทียม โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต การสื่อสารในช่วงภัยพิบัติ และการใช้งานไอซีทีโดยทั่วไป โดยการจัดงาน ITU Telecom World 2016 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก รวมถึงนานาประเทศ ที่ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมประชุมสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ ตลอดทั้งงาน

ภายในงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน (จำกัด) หรือ CAT ได้จัดแสดงนิทรรศการ โดยนำเสนอบริการและโซลูชั่นต่างๆ อาทิ บริการ CAT Network Services ระบบเครือข่ายทรงประสิทธิภาพ เพื่อการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ที่ตอบโจทย์ทุกการสื่อสารโทรคมนาคมยุคใหม่ จาก CAT datacom ด้วยการรับรองจาก MEF CERTIFIED , บริการ CAT data center ซึ่งเป็นศูนย์บริการเช่าเซิร์ฟเวอร์ 1 เดียวในอาเซียน ที่ได้รับมาตรฐาน TSI CERTIFIED , บริการ IRIS Cloud ที่นำเสนอแพคเกจที่น่าสนใจสำหรับองค์กรธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐ ,Tracking Solution จาก My VPN เทคโนโลยี VPN จาก CAT ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเน็ตเวิร์คและตอบโจทย์ในทุกโซลูชั่น รวมถึง บริการ DDoS Protection จาก CAT Cyfence ที่จะปกป้องทุกภัยคุกคามให้กับ Server ซึ่งบริการต่างๆในบูธ CAT ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานที่เดินทางมาจากทั่วโลก

ทั้งนี้งาน ITU Telecom World นับเป็นงานจัดแสดงนิทรรศการสำหรับภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีระดับโลก ซึ่ง CAT มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

คัดลอกลิงค์นี้เพื่อแชร์

    หน้านี้แสดงผลจากการแคช (Cache) ถูกสร้างขึ้นเมื่อ Mon, 18 Jun 2018 14:36:56 +0700 (แคชมีอายุ 86400 วินาที)