ข่าวเทคโนโลยี » สมาร์ทโฟน

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เปิดเผยว่า หลังจากสำนักงาน กสทช. ได้ปรับปรุงเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่า “ย้ายค่ายเบอร์เดิม” ซึ่งเงื่อนไขที่ปรับปรุงใหม่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 มกราคม 2560 นี้ ทำให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายแจ้งว่าต้องปิดระบบการให้บริการคงสิทธิเลขหมายชั่วคราว เป็นเวลา 6 วัน เพื่อปรับปรุงระบบ จึงจะปิดรับคำขอการให้บริการคงสิทธิเลขหมายระบบเดิมในวันศุกร์ที่ 13 มกราคมนี้ ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป และจะเปิดรับคำขอการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบใหม่ในวันที่ 20 มกราคม 2560

อย่างไรก็ตาม ตนไม่สามารถเห็นชอบต่อสิ่งที่ผู้ให้บริการขอได้ เนื่องจากการขอใช้บริการคงสิทธิเลขหมายเป็นสิทธิของผู้ใช้บริการ ดังนั้นจึงไม่ควรปิดการรับคำขอใช้บริการนานถึง 1 สัปดาห์

ทั้งนี้ เงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายที่ปรับปรุงใหม่นี้ มีการเพิ่มช่องทางการโอนย้ายเลขหมายมากขึ้น และครอบคลุมถึงจุดให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ให้บริการรายใหม่เพื่อให้บริการจัดจำหน่ายสินค้าและทำการตลาดของผู้ให้บริการรายใหม่นั้น ๆ เพียงผู้เดียว และจุดให้บริการอื่นๆ ที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมเห็นชอบ โดยให้บริการสำหรับการโอนย้ายของบุคคลทั่วไปที่ดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น

สำหรับขั้นตอนการโอนย้าย นอกจากกำหนดให้ผู้ให้บริการรายใหม่ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามที่เงื่อนไขกำหนดแล้ว ในการตรวจสอบเรื่องการค้างชำระค่าบริการก็กำหนดให้ผู้ให้บริการรายเดิมต้องแจ้งกลับด้วยการจัดส่งข้อความสั้น (SMS) ภายใน 10 นาที เพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้ผลในทันที และหากไม่ติดขัดปัญหาใดหรือผู้ใช้บริการยังคงมียอดค้างชำระค่าบริการ ก็ให้โอนย้ายเสร็จสิ้นภายใน 2 วัน ลดระยะเวลาลงจากเดิมที่เคยกำหนดไว้ 3 วัน โดยผู้ให้บริการรายเดิมสามารถจัดส่งข้อความสั้น (SMS) แจ้งผู้ใช้บริการให้ขอยกเลิกความประสงค์ในการขอโอนย้ายตามที่กำหนดได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อการทำรายการ 1 คำขอ

นายประวิทย์กล่าวว่า เงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายที่ปรับปรุงใหม่นี้ คาดว่าจะช่วยให้การให้บริการคงสิทธิเลขหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดรับกับบรรยากาศการแข่งขันกันทางการตลาดในปัจจุบันขณะที่ผู้ใช้บริการก็ได้รับประโยชน์จากบริการที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 

คัดลอกลิงค์นี้เพื่อแชร์

    หน้านี้แสดงผลจากการแคช (Cache) ถูกสร้างขึ้นเมื่อ Sat, 21 Apr 2018 16:57:33 +0700 (แคชมีอายุ 86400 วินาที)