ข่าวเทคโนโลยี » การสื่อสาร

ดีแทค พร้อมสนับสนุน กสทช. เตรียมมาตรการรองรับ อำนวยความสะดวกลูกค้า ย้ายค่ายเบอร์เดิมระบบใหม่ได้แล้ว ที่ศูนย์บริการดีแทค หรือร้านตัวแทนจำหน่ายดีแทค เซ็นเตอร์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ เริ่มบริการได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย รวมทั้งบริษัท ศูนย์ให้บริการคงเลขหมายโทรศัพท์ จำกัด ปรับปรุงระบบให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ย้ายค่ายเบอร์เดิม) ระบบใหม่ โดยให้เริ่มบริการได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ขั้นตอนในการโอนย้ายผู้ใช้บริการเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งการปรับปรุงบริการโอนย้ายผู้ใช้บริการนี้ จะทำให้ระยะเวลาในการดำเนินการลดลงจาก 3 วัน เหลือเพียง 2 วันอีกด้วย

นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “ ดีแทค ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องการรักษาสิทธิของผู้ใช้บริการ จึงได้ดำเนินการจัดเตรียมมาตรการรองรับ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการดำเนินการโอนย้ายผู้ให้บริการตามคำขอในช่วงที่มีการปรับปรุงระบบในช่วงระยะเวลาดังกล่าว” โดยได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ช่วงคือ

1. ในช่วงเวลาที่ระบบโอนย้ายโครงข่ายได้ปิดปรับปรุงชั่วคราว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 –19 มกราคม 2560

ผู้ใช้บริการที่ยื่นคำขอโอนย้ายในวันที่ 13 มกราคม 2560 ช่วงก่อนเวลา 15.30 น. ระบบจะดำเนินการโอนย้ายโครงข่ายตามเงื่อนไขระยะเวลาเดิม คือ ดำเนินการโอนย้ายแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ อย่างไรก็ดี หากผู้ใช้บริการยื่นคำขอโอนย้าย ภายหลังเวลา 15.30 น. วันที่ 13 มกราคม 2560 ดีแทค ได้ดำเนินการรับคำขอโอนย้ายของผู้ใช้บริการเอาไว้ และจะดำเนินการโอนย้ายให้เร็วที่สุดเมื่อระบบโอนย้ายกลับมาใช้งานได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคมเป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะขอย้ายค่ายเบอร์เดิม จะยังคงได้รับแพ็กเกจ และสิทธิพิเศษต่างๆ ได้เช่นเดิม

2. หลังวันที่ 20 มกราคม เป็นต้นไป (เริ่มระบบการโอนย้ายรูปแบบใหม่ 2 วันทำการ)

ดีแทค จะเริ่มกระบวนการโอนย้ายระบบใหม่ โดยผู้ใช้บริการจะต้องนำเครื่องโทรศัพท์มือถือและบัตรประชาชนตัวจริงมาติดต่อโอนย้ายโครงข่ายได้ที่สำนักงานบริการดีแทค หรือ ร้านตัวแทนดีแทค ทุกสาขา โดยมีวิธีการโอนย้ายง่ายๆ โดยใช้รหัสการโอนย้าย (PIN) เพียงกดหมายเลข *151*หมายเลขบัตรประชาชน# และกดโทรออก จากหมายเลขที่ต้องการโอนย้าย หรือกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้เอกสารอื่นแทนบัตรประชาชนในการลงทะเบียน เช่น หนังสือเดินทาง เพียงพิมพ์หมายเลขบัตรที่ใช้ในการลงทะเบียนไว้ เช่น หมายเลขหนังสือเดินทาง แล้วส่งข้อความ SMS มาที่หมายเลข 4444151 หากไม่ติดเงื่อนไขหรือปัญหาใดๆ เช่น ไม่มียอดค้างชำระ ข้อมูลการจดทะเบียนตรงกับเครือข่ายต้นทาง เป็นต้น ผู้ใช้บริการจะได้รับ SMS แจ้งรหัสการโอนย้าย (PIN 8 หลัก) เพื่อแสดงรหัสการโอนย้ายแก่เจ้าหน้าที่เพื่อกรอกเข้าระบบการโอนย้ายกลางโดยใช้เวลาในการโอนย้าย 2 วันทำการ ซึ่งรหัสการโอนย้าย (PIN 8 หลัก) ที่ได้รับสามารถใช้ได้ถึง 24.00 น. ของวันที่กดทำรายการเท่านั้น หากไม่ได้ใช้งานจะไม่สามารถเก็บไว้ใช้งานในวันรุ่งขึ้นได้ จะต้องกดทำรายการขอ PIN ใหม่ รวมทั้งลูกค้าสามารถกดขอยกเลิกรหัสการโอนย้ายได้ เพียงกดหมายเลข *151*0*หมายเลขบัตรประชาชน# และกดโทรออก หรือ พิมพ์หมายเลขบัตรที่ใช้ในการลงทะเบียน แล้วส่งข้อความ SMS มาที่หมายเลข 4444150 ทั้งนี้การกดยกเลิกขอรหัสการโอนย้ายต้องดำเนินการก่อนเวลา 17.30 น. ของวันแรก

หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัย ต้องการสอบถาม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ดีแทค คอลเซ็นเตอร์ 1678 หรือ ศูนย์บริการดีแทค ทั่วประเทศ ดีแทคพร้อมและยินดีให้บริการลูกค้าดีแทคและลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม

คัดลอกลิงค์นี้เพื่อแชร์

    หน้านี้แสดงผลจากการแคช (Cache) ถูกสร้างขึ้นเมื่อ Sat, 19 Jan 2019 12:53:32 +0700 (แคชมีอายุ 86400 วินาที)