ข่าวเทคโนโลยี » หมวดอื่นๆ

Advertorial : ตั้งแต่ช่วงที่มีเหตุการณ์ ดังเช่น กรณีปัญหาแบตเตอรี่ของ Galaxy note 7 เกิดขึ้นมาต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว จนกระทั่ง Samsungได้แสดงความรับผิดชอบ เรียกคืนเครื่อง Galaxy note 7 ทั้งหมด ถือว่าเป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่ที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกครั้ง ดังนั้น ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุด พร้อมนวัตกรรมและมาตรฐานคุณภาพ ที่ซัมซุงจะมอบให้กับผู้บริโภคเหนือสิ่งอื่นใด

Samsung ได้พัฒนากระบวนการผลิตสมาร์ทโฟนเพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้จากความผิดพลาดด้านแบตเตอรี่่ จึงได้พัฒนาระบบตรวจสอบความปลอดภัยของแบตเตอรี่ถึง 8 จุด มากกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรมการผลิตสมาร์ทโฟนทั่วไป เพื่อคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด รวมทั้งได้มีการทดสอบอุปกรณ์ทุกส่วนทั้งภายนอกและภายใน และทุ่มเทให้กับการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในอย่างละเอียดด้วยความพิถีพิถัน ทั้งหมดนี้ คือคำมั่นสัญญาจาก Samsung ที่จะยึดมั่นในการรักษามาตรฐานความปลอดภัย และไม่หยุดที่เป็นผู้นำในการคิดค้น เพื่อส่งต่อนวัตกรรมให้กับลูกค้า

ทางซัมซุงกำหนดมาตราการ เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก ดังต่อไปนี้

1. กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยของแบตเตอรี่ทั้ง 8 จุด (8-Point Battery Safety Check) ได้แก่

 • Durability Test : เพิ่มระดับการทดสอบความทนทาน ไม่ว่าจะเป็น การประกอบแบตเตอรี่ ความอดทนต่อแรงกดดันในอุณหภูมิที่แตกต่าง การชาร์จอย่างต่อ
  เนื่องเป็นเวลานาน และอื่นๆ
 • Visual Inspection : เป็นการตรวจสอบด้วยสายตา เพื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างของแบตเตอรี่ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าถูกต้อง สอดคล้องกับเกณฑ์ทั้งในด้าน
  มาตรฐาน และวัตถุประสงค์
 • X-Ray Test : เป็นการเอ็กซ์เรย์เพื่อตรวจหาสิ่งใดๆ ก็ตามที่อาจเป็นปัญหาของแบตเตอรี่ อาทิ การบิดตัวของขั้วไฟฟ้า ซึ่งเราพบว่าเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งของ
  กรณีกาแลคซี่ โน้ต 7
 • Disassembling Test : เป็นการถอดแยกส่วนประกอบของเซลล์แบตเตอรี่ออกเพื่อตรวจสอบคุณภาพโดยรวมอย่างละเอียด รวมถึงสภาพของการเชื่อมแถบ
  ขั้วไฟฟ้าและการบุเทปฉนวน
 • TVOC Test : เป็นการทดสอบเพื่อตรวจจับว่ามีการรั่วไหลของกระแสไฟหรือไม่ แม้ว่าจะน้อยนิดที่สุดก็ตาม โดยตรวจหาในระดับของส่วนประกอบ
  แบตเตอรี่และอุปกรณ์ทั้งตัว
 • ΔOCV Test : เป็นการตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่โดยการทดสอบความเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟในสภาพอุณหภูมิปกติ

2. มาตรการตรวจสอบความปลอดภัยหลายชั้น (Multi-layer Safety Measures Protocol) สำหรับเป็นขั้นตอนในการวางแผนการผลิตของซัมซุงให้มี
กระบวนการหลากหลายพื่อความปลอดภัยของสมาร์ทดีไวซ์ เพื่อเน้นย้ำความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่ กระบวนการออกแบบแบตเตอรี่ที่เน้นความปลอดภัย

 • ใช้มาตรฐานที่เข้มงวดยิ่งขึ้นกับวัสดุที่นำมาประกอบเป็นแบตเตอรี่ การออกแบบฮาร์ดแวร์
 • เพิ่มพื้นที่ว่างระหว่างแบตเตอรี่กับแผงวงจรให้มากขึ้นเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น อัลกอริทึ่มของซอฟต์แวร์
 • ปรับปรุงอัลกอริทึ่มใหม่สำหรับการควบคุมอุณหภูมิของแบตเตอรี่ขณะทำการประจุไฟฟ้า การควบคุมกระแสไฟฟ้า และระยะเวลาที่ใช้ประจุไฟฟ้า

3. Samsung ได้จัดตั้งคณะที่ปรึกษาด้านแบตเตอรี่ ที่ได้รวมรวบทั้ง ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและ การค้นคว้า เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดของแบตเตอรี่และนวัตกรรม โดยคณะที่ปรึกษา ได้แก่

 • Clare Grey, Ph.D., Professor of Chemistry, University of Cambridge
 • Gerbrand Ceder, Ph.D., Professor of Materials Science and Engineering, UC Berkeley
 • Yi Cui, Ph.D., Professor of Materials Science and Engineering, Stanford University
 • Toru Amazutsumi, Ph.D., CEO, Amaz Techno-consultant

ทั้งนี้ ทางซัมซุงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กรณีที่เกิดขึ้นจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยพัฒนาความปลอดภัยของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนไม่เพียงแต่ของซัมซุงเท่านั้น แต่ยังรวมทั้งอุตสาหกรรมอื่นๆ และซัมซุงจะเผยแพร่บทเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น

**บทความเพื่อการโฆษณา**

คัดลอกลิงค์นี้เพื่อแชร์

  หน้านี้แสดงผลจากการแคช (Cache) ถูกสร้างขึ้นเมื่อ Tue, 26 Jun 2018 02:32:00 +0700 (แคชมีอายุ 86400 วินาที)