ข่าวเทคโนโลยี » หมวดอื่นๆ

ในงานดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟอรั่ม หัวเว่ยได้สรุปถึงบทบาทของตัวเองในฐานะที่เป็นพันธมิตรด้านกลยุทธ์กับประเทศที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มุ่งมั่นสร้างคุณค่าให้กับชุมชนต่าง ๆ ด้วยการทำงานร่วมกับโอเปอเรเตอร์เพื่อช่วยขยายเครือข่ายเน็ตเวิร์คให้ครอบคลุม ติดตั้งโฮมบรอดแบนด์ และปรับพื้นที่ภายในอาคารให้รองรับระบบดิจิทัล รวมถึงขับเคลื่อนการเชื่อมโยงสื่อสารเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน ตลอดจนส่งเสริมสังคมและเศรษฐกิจให้เติบโตไปด้วยกัน

ขณะที่เราก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการสื่อสารเต็มรูปแบบ ระบบสาธารณูโภคด้านดิจิทัลจะมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลาดใหม่ๆ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อก้าวไปสู่เศรษฐกิจแบบดิจิทัล ดัชนีชี้วัดการเชื่อมโยงสื่อสารทั่วโลก (Global Connectivity Index – GCI) ที่หัวเว่ยพิมพ์เผยแพร่ในปี 2559 รายงานว่า คะแนน GCI แต่ละแต้มจะขยับเพิ่มขึ้นหากประเทศนั้นๆ มีศักยภาพด้านนวัตกรรมดีขึ้น 2.2% ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น 2.1% และผลิตภาพดีขึ้น 2.3% โอเปอเรเตอร์ทั่วโลกอยู่ในสถานะที่โดดเด่นที่จะลงทุนในตลาดใหม่เหล่านี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนจากโอกาสอันยิ่งใหญ่ด้านอุตสาหกรรมไอซีที จำนวนประชากรที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ และกลยุทธ์ด้านไอซีทีของประเทศ

หัวเว่ยมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยโอเปอเรเตอร์เพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการเติบโตด้วยการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดเกิดใหม่ มร. วิลเลียม ซวี กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด ของหัวเว่ย อธิบายว่า “เราทำงานร่วมกับโอเปอเรเตอร์เพื่อช่วยพวกเขาหาลูกค้าที่มีคุณค่า พัฒนาธุรกิจและสร้างเครือข่ายที่ก่อให้เกิดมูลค่า เราจะทำให้โอเปอเรเตอร์สามารถเชื่อมโยงนโยบายเข้ากับการใช้ทรัพยากรเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว และผสานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและธุรกิจเข้าด้วยกัน วัตถุประสงค์ของเราคือช่วยโอเปอเรเตอร์ขับเคลื่อนไปสู่แหล่งรายได้ใหม่ สร้างวัฏจักรธุรกิจเชิงบวกในการพัฒนาบริการ รวมถึงสร้างเน็ตเวิร์ค”

หัวเว่ยได้วิเคราะห์ภูมิทัศน์ของตลาดเกิดใหม่ในปัจจุบันเพื่อกำหนดแนวทางกลยุทธ์จาก 4 มุมมอง ได้แก่ ผู้ใช้+, ครอบครัว+, ทรัพยากร+ และประสิทธิภาพ+ การติดตั้งโฮมบรอดแบนด์ที่รวดเร็วและการสร้างระบบอินดอร์ดิจิทัลจะช่วยปรับปรุงสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมและยกระดับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ทรัพยากรเครือข่ายที่มีอยู่จะถูกใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าของเครือข่ายและประสิทธิภาพของสเปคตรัมให้ได้มากที่สุด พัฒนา O&M ให้ดีขึ้น และรองรับเศรษฐกิจในทุกระดับ การเชื่อมโยงผู้ใช้ทั้งหมดจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และมนุษยชาติ

“ในราวปี 2568 เราจะได้เห็นคนสองพันกว่าล้านคนสื่อสารกันผ่านโมบายบรอดแบนด์ และอีกกว่า 500 ล้านรายผ่านโฮมบรอดแบนด์ ความมุ่งมั่นของเราคือ การผลักดันให้โอเปอเรเตอร์ทั่วโลกสามารถต่อยอดไปสู่การเติบโตใหม่” มร. ซวี อธิบาย “หัวเว่ยยังคงดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบสู่สังคมของบริษัท เพื่อช่วยให้ตลาดใหม่เหล่านี้เติบโต โดยตั้งเป้าให้มีคะแนน CGI เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 คะแนน และรับประกันถึงการครอบคลุมของสัญญาณในช่วงเหตุการณ์สำคัญของโลกหรือเมื่อมีวิบัติภัยทางธรรมชาติ”

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหัวเว่ย ได้ที่ www.huawei.com 

RELATED TO:

คัดลอกลิงค์นี้เพื่อแชร์

    หน้านี้แสดงผลจากการแคช (Cache) ถูกสร้างขึ้นเมื่อ Mon, 28 May 2018 02:42:02 +0700 (แคชมีอายุ 86400 วินาที)