ข่าวเทคโนโลยี » หมวดอื่นๆ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA องค์กรน้องใหม่ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เชิญชวน นักศึกษา นักออกแบบและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) เพื่อการสร้างภาพลักษณ์และการสร้างการจดจำที่ดีของสำนักงานในวงกว้าง

ตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ในชื่อสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) หรือชื่อภาษาอังกฤษ Digital Economy Promotion Agency (DEPA) เพื่อเป็นหน่วยงานในการพัฒนา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีนวัตกรรม ซึ่งจะส่งผลต่อฐานความรู้และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์และการจดจำที่ดี ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงได้จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์หรือ LOGO สำนักงานขึ้น โดยผลงานที่ชนะการประกวดจะใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป กติกาการประกวดคือ ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานได้จำนวนคนละไม่เกิน 3 ชิ้น รูปแบบตราสัญลักษณ์ต้องมีความโดดเด่น เรียบง่าย น่าจดจำ เนื้อหา ภาพประกอบ ข้อความ ต้องสื่อสารอยู่ในศีลธรรมอันดีไม่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง และสัญลักษณ์ต้องถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท

สำหรับผู้สนใจเป็นส่วนร่วมในการออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) สามารถส่งผลงานได้ ตั้งแต่วันนี้ – 21 เมษายน 2560 และประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 28 เมษายน 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.depa.or.th หรือ www.facebook.com/DEPAThailand

คัดลอกลิงค์นี้เพื่อแชร์

    หน้านี้แสดงผลจากการแคช (Cache) ถูกสร้างขึ้นเมื่อ Mon, 25 Jun 2018 23:10:49 +0700 (แคชมีอายุ 86400 วินาที)