AIS โดย นางสาวนัฐิยา พัวพงศกร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รับรางวัล หุ้นยอดนิยมกลุ่มเทคโนโลยี จากงานประกาศรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน ปี 2559 (Popular Stock Awards) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากนักลงทุนมากที่สุดของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย

โดยรางวัลนี้เป็นการรวบรวมผลการประเมินความนิยมของนักลงทุนที่มีต่อหุ้นสามัญของบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกกลุ่ม ซึ่งจัดทำโดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีนายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบรางวัล

คัดลอกลิงค์นี้เพื่อแชร์

สินค้าออนไลน์ONLINE STORE

หน้านี้แสดงผลจากการแคช (Cache) ถูกสร้างขึ้นเมื่อ Thu, 24 Aug 2017 13:53:18 +0700 (แคชมีอายุ 86400 วินาที)