ข่าวเทคโนโลยี » เทคโนโลยี

ในแต่ละปีมีผู้คนประมาณ 20 ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตเนื่องจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ล่าสุดมีข่าวดีเมื่อทีมนักวิจัยจาก University of Nottingham ในสหราชอาณาจักรได้พัฒนาอัลกอริทึมการเรียนรู้ด้วยตัวเองของเครื่องจักรซึ่งสามารถนำมาใช้คำนวณโอกาสที่ผู้คนเสี่ยงต่ออาการหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดในสมองได้แม่นยำเช่นเดียวกับแพทย์เฉพาะทาง

The American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) สมาคมแพทย์โรคหัวใจของสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาแนวทางการประเมินความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยซึ่งขึ้นกับปัจจัย 8 อย่าง เช่น อายุ ระดับคอเลสเตอรอล ความดันโลหิต เป็นต้น โดยเฉลี่ยแล้วแนวทางดังกล่าวสามารถคาดเดาความเสี่ยงของผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำร้อยละ 72.8

Stephen Weng ทีมนักวิจัยจาก University of Nottingham เผยว่าทีมงานของพวกเขาได้สร้างอัลกอริทึมการเรียนรู้ด้วยตัวเองของเครื่องจักร (machine-learning algorithms) จำนวน 4 ขั้นตอน ได้แก่ random forest, logistic regression, gradient boosting และ neural networks ซึ่งข้อมูลที่เครื่องจักรวิเคราะห์ออกมานั้นมากเพียงพอที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือคาดการณ์ความเสี่ยงโดยไม่ต้องให้มนุษย์เป็นผู้สอน ในกรณีดังกล่าวมีการนำข้อมูลจากเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ผู้ป่วยกว่า 378,256 รายในสหราชอาณาจักรมาใช้งานโดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหารูปแบบในเวชระเบียนที่มีความเกี่ยวข้องกันกับโรคหัวใจและหลอดเลือด

อัลกอริทึมที่ทีมนักวิจัยคิดขึ้นมามีผลดีกว่าแนวทางของ AAA/AHA อย่างมีนัยสำคัญโดยมีความแม่นยำข้อมูลร้อยละ 74.5 - 76.4 สามารถทำนายความเสี่ยงได้มากขึ้นร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับวิธีของ AAA/AHA และยังลดความผิดพลาดลงร้อยละ 1.6

จากบันทึกการทดสอบในผู้ป่วยกว่า 83,000 ราย AI ที่นักวิจัยคิดขึ้นสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากขึ้นถึง 355 ชีวิต ซึ่งจุดที่น่าสนใจคือ AI ได้ระบุปัจจัยเสี่ยงและการคาดคะแนนที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์แต่เดิม เช่น ความเจ็บป่วยทางจิตอย่างรุนแรง การใช้ยาสเตียรอยด์แบบรับประทาน เป็นต้น

"ภายในร่างกายของมนุษย์มีความสัมพันธ์เชิงชีวภาพเป็นจำนวนมากซึ่งวิทยาการคอมพิวเตอร์ช่วยให้เราค้นหาความสัมพันธ์เหล่านั้นได้มากขึ้น" Stephen Weng กล่าว

RELATED TO:

คัดลอกลิงค์นี้เพื่อแชร์

    หน้านี้แสดงผลจากการแคช (Cache) ถูกสร้างขึ้นเมื่อ Sat, 21 Apr 2018 04:46:52 +0700 (แคชมีอายุ 86400 วินาที)