ข่าวเทคโนโลยี » หมวดอื่นๆ

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ Mr. Nam Kyung Pil ผู้ว่าราชการเมืองคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตนารมณ์ (Letter of Intent) อย่างเป็นทางการ

โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสนับสนุน Startup ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมอบรมสัมมนา และการส่งเสริมการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ ณ ห้องประชุม C 01 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

คัดลอกลิงค์นี้เพื่อแชร์

    หน้านี้แสดงผลจากการแคช (Cache) ถูกสร้างขึ้นเมื่อ Sat, 21 Jul 2018 18:25:27 +0700 (แคชมีอายุ 86400 วินาที)