ข่าวเทคโนโลยี » แอพพลิเคชั่นมือถือ

ปัจจุบัน ดิวโอลิงโก เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับเรียนภาษาฟรีที่มียอดดาวน์โหลดมากที่สุดในโลก โดยขณะนี้มีผู้ใช้มากกว่า 170 ล้านคนทั่วโลก ในประเทศไทย ซึ่งหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยนี้ได้ออกแบบโดยทีมอาสาสมัครสองภาษา หนึ่งในนั้นคืออาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

การใช้ดิวโอลิงโกนั้น คนไทยสามารถเรียนรู้ในการอ่าน การเขียน และการพูด ผ่านการเล่นเกมส์ที่เปรียบเสมือนเหมือนบทเรียน สำหรับคนไทยที่อ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วนั้น ดิวโอลิงโกมีหลักสูตรการเรียนภาษา 22 หลักสูตร โดยมีแผนงานที่จะเพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น เกาหลี รวมไปถึงภาษาคลิงงอน (Klingon) ซึ่งเป็นภาษาต่างดาวจากภาพยนตร์ Star Trek ในปีนี้ด้วย

ผู้ร่วมก่อตั้งดิวโอลิงโก คุณ ลูอิส วอน อาห์น (Luis von Ahn) ผู้ประกอบการที่เป็นที่รู้จักในนามผู้ประดิษฐ์คิดค้น CAPTCHA/reCAPTCHA เค้าได้ตัดสินใจที่จะอุทิศชีวิตเพื่อปรับปรุงการศึกษาและทำให้คนในสังคมทุกชนชั้นสามารถเข้าถึงโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการเรียนรู้

ดิวโอลิงโกสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ทั้งระบบ Android, iOS, Windows และใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://www.duolingo.com/ โดยสามารถสลับเปลี่ยนระหว่างระบบปฏิบัติงานได้โดยไม่มีสะดุด

คัดลอกลิงค์นี้เพื่อแชร์

    หน้านี้แสดงผลจากการแคช (Cache) ถูกสร้างขึ้นเมื่อ Mon, 25 Jun 2018 11:06:10 +0700 (แคชมีอายุ 86400 วินาที)