ข่าวเทคโนโลยี » การสื่อสาร

AIS โดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัล อันดับ 1 ของประเทศไทย ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเส็ทส์ (Massachusetts Institute of Technology : MIT)

 

โดย มร.ท็อด กลิกแมน รองผู้อำนวยการอาวุโส ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโปรแกรม MIT Industrial Liaison Program โดย MIT เป็นสถาบันการศึกษาระดับโลก ที่มีศูนย์วิจัยทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ และเป็นแหล่งความรู้ในการเปิดโลกทัศน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเอไอเอส รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนกลุ่ม StartUp ที่เอไอเอสให้การสนับสนุนอยู่ ให้ได้รับประสบการณ์จากงานวิจัยระดับโลกด้วย

คัดลอกลิงค์นี้เพื่อแชร์

    สินค้าออนไลน์ONLINE STORE
      หน้านี้แสดงผลจากการแคช (Cache) ถูกสร้างขึ้นเมื่อ Fri, 24 Nov 2017 22:14:52 +0000 (แคชมีอายุ 86400 วินาที)