ข่าวเทคโนโลยี » หมวดอื่นๆ

สถาบันพระปกเกล้า โดย รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบัน ร่วมกับบริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด โดยนายอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการบริหารสถานีโทรทัศน์ TNN24 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย รายการ “THE KEY ไขการเมือง...เรื่องใกล้ตัว” รายการวาไรตี้การเมือง

ซึ่งจะเป็นกุญแจไขคำตอบข้อสงสัย ทั้งเรื่องรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และสถานการณ์ด้านการเมืองที่มีกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน มุ่งหวังสร้างจิตสำนึกพลเมือง เผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี โดยมีนางฐาณิญา พงษ์ศิริ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ TNN2 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารทิปโก้ เมื่อเร็วๆนี้

RELATED TO:

คัดลอกลิงค์นี้เพื่อแชร์

    หน้านี้แสดงผลจากการแคช (Cache) ถูกสร้างขึ้นเมื่อ Tue, 17 Jul 2018 02:47:41 +0700 (แคชมีอายุ 86400 วินาที)