ข่าวเทคโนโลยี » องค์กร

การยางแห่งประเทศไทย โดย ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ ลงนามความร่วมมือกับ กลุ่มทรู โดย นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้อำนวยการ ด้านลูกค้าธุรกิจภาครัฐ และภาคการศึกษา บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และ บริษัท แพลทเนรา จำกัด โดย นายวิสันติ์ อาชาเดโชพล กรรมการผู้จัดการ เพื่อร่วมจัดทำโครงการศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารยางพารา เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารยางพาราไทย เพิ่มความสะดวกให้เกษตรชาวสวนยาง สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารยางพารา ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน แบบเรียลไทม์ ทันต่อเหตุการณ์ แม่นยำ และเชื่อถือได้

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทย จะรวบรวมข่าวสาร องค์ความรู้ และข้อมูลวิเคราะห์ต่างๆเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรชาวสวนยางไทย โดยกลุ่มทรู จะสนับสนุนแพลตฟอร์มและช่องทางการเข้าถึงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารดังกล่าว โดยมีบริษัท แพลท เนรา จำกัด เป็นผู้พัฒนาและบำรุงรักษาแอพพลิเคชั่นทั้งเซิร์ฟเวอร์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ นอกจากนี้ ยังจะมีความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการใช้งานแอพพลิเคชั่นอย่างแพร่หลาย อันจะเป็นประโยชน์แก่ราชการ ผู้ประกอบการเกษตรกรและเกษตรกรชาวสวนยาง

RELATED TO:

คัดลอกลิงค์นี้เพื่อแชร์

    หน้านี้แสดงผลจากการแคช (Cache) ถูกสร้างขึ้นเมื่อ Wed, 18 Jul 2018 16:52:02 +0700 (แคชมีอายุ 86400 วินาที)