ข่าวเทคโนโลยี » เทคโนโลยี

ผลสำรวจด้านเศรษฐกิจของชาวอเมริกันล่าสุดของสำนักข่าว CNBC พบว่า 64% ของชาวอเมริกันมีผลิตภัณฑ์ของ Apple อย่างน้อย 1 ชิ้น และในครัวเรือนสหรัฐอเมริกามีผลิตภัณฑ์ของ Apple โดยเฉลี่ย 2.6 ชิ้น (ผลการสำรวจนี้มาจากการสุ่มตั้งคำถามกับชาวอเมริกันจำนวน 800 คนทั่วประเทศ)

ตัวเลขดังกล่าวเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 ซึ่งเป็นปีที่ CNBC ได้ทำการสำรวจเป็นครั้งแรกโดยในเวลานั้นพบว่า 50% ของชาวอเมริกันมีผลิตภัณฑ์ของ Apple อย่างน้อย 1 ชิ้น และค่าเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ Apple ในครัวเรือนเวลานั้นคือ 1.6 ชิ้น

การสำรวจของ CNBC ได้กระจายไปตามกลุ่มอายุ เชื้อชาติ เพศและภูมิภาคต่าง ๆ ของอเมริกาซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรกลุ่มนี้เผยว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ Apple อย่างน้อย 1 ชิ้น ขณะที่ผลสำรวจพบว่ามีบางกลุ่มเท่านั้นที่มีสัดส่วนการถือครองสินค้า Apple อย่างน้อย 1 ชิ้น ต่ำกว่า 50% ได้แก่ กลุ่มผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 เหรียญ กลุ่มผู้เกษียณอายุและผู้หญิงที่มีอายุเกิน 50 ปี

ในหมู่คนมีรายได้สูงพบว่า Apple iPhone เป็นสินค้าที่นิยมมากที่สุด โดย 87% ของครัวเรือนสหรัฐอเมริกาที่มีรายได้มากกว่า 100,000 เหรียญเป็นเจ้าของอุปกรณ์ Apple อย่างน้อย 1 ชิ้น และพบว่าในกลุ่มคนที่มั่งคั่งที่สุดมีอุปกรณ์ Apple โดยเฉลี่ย 4.7 เครื่องต่อครัวเรือน ขณะที่กลุ่มคนที่มีรายน้อยมีอุปกรณ์ Apple โดยเฉลี่ยเพียง 1 ชิ้นต่อครัวเรือน

ชาวอเมริกันในภาคตะวันตกของประเทศมีอุปกรณ์ Apple โดยเฉลี่ย 3.7 ชิ้นต่อครัวเรือนในขณะที่ภาคใต้มีอุปกรณ์ Apple โดยเฉลี่ย 2.2 ชิ้นต่อครัวเรือน

การสำรวจยังพบว่า 64% ของผู้คนอเมริกันเห็นว่าการใช้เวลากับสมาร์ทโฟนของพวกเขา "สามารถสร้างประโยชน์เป็นส่วนใหญ่" ขณะที่ 27% เห็นว่าการใช้สมาร์ทโฟนของพวกเขา "เป็นการใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเรื่องไร้ประโยชน์" กลุ่มวัยรุ่นและหนุ่มสาว ชาวมิดเวสต์และผู้ที่เพิ่งจะศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเผยว่า "รู้สึกเสียเวลาไปกับสมาร์ทโฟน"

สำหรับการใช้งานส่วนใหญ่พบว่าใช้สมาร์ทโฟนเพื่อโทรศัพท์ ส่งอีเมลและข้อความตามด้วยโซเชียลมีเดีย โดยมีชาวอเมริกันส่วนน้อยเผยว่า รับชมวิดีโอ เล่นเกมและช้อปปิ้งบนสมาร์ทโฟนเป็นงานหลัก

RELATED TO:

คัดลอกลิงค์นี้เพื่อแชร์

    หน้านี้แสดงผลจากการแคช (Cache) ถูกสร้างขึ้นเมื่อ Mon, 18 Jun 2018 08:35:14 +0700 (แคชมีอายุ 86400 วินาที)