ข่าวเทคโนโลยี » องค์กร

ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา หัวหน้าคณะผู้บริหารร่วม ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน พร้อมด้วยที่ปรึกษาโครงการฯ ได้แก่ อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 โดย นายจักรพันธุ์ กมุทโยธิน ผู้เชี่ยวชาญประจำกองบรรณาธิการ ร่วมแสดงความยินดีและให้คำแนะนำเตรียมความพร้อมแก่ นางสาวกชพร หงภัทรคีรี และ นายปัญจวิชญ์ ขอดทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สองนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ โครงการ 15th True Future Journalist Award 2017 ที่จะเดินทางไปดูงานและสัมผัสประสบการณ์การทำงานข่าวระดับโลก ระหว่างวันที่ 16 - 21 ตุลาคม 2560ณ สำนักข่าว BBC World News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ทั้งนี้ นักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศทั้งสองคนที่ได้รับคัดเลือกจากนิสิตนักศึกษา จำนวน 305 คน จาก 20 สถาบัน 12 จังหวัดทั่วประเทศ จะได้เรียนรู้งานข่าว การเขียนสคริปต์ การถ่ายทำ การผลิตและตัดต่อรายการ ตลอดจนเข้าร่วมสังเกตการณ์ที่ห้องข่าว BBC World News เป็นเวลา 1 สัปดาห์ พร้อมที่พัก บัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - ลอนดอน และเบี้ยเลี้ยงตลอดระยะเวลาการดูงาน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.trueplookpanya.com

คัดลอกลิงค์นี้เพื่อแชร์

    หน้านี้แสดงผลจากการแคช (Cache) ถูกสร้างขึ้นเมื่อ Thu, 19 Jul 2018 04:44:13 +0700 (แคชมีอายุ 86400 วินาที)