ข่าวเทคโนโลยี » องค์กร

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ฉลองความสำเร็จพันธมิตรธุรกิจ ในงาน FY18 Microsoft Thailand Inspire ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ที่โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ พร้อมมอบรางวัล Microsoft Thailand Partner Award 2017 จำนวน 5 สาขา ให้แก่คู่ค้าที่ประสบความสำเร็จในการนำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างโดดเด่นในยุคดิจิทัล ภายใต้แนวคิด “One Commercial Partner” เพื่อช่วยขับเคลื่อนและส่งเสริมพันธมิตรให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดในการปฏิรูปธุรกิจด้วยดิจิทัล

ปัจจุบันโลกกำลังอยู่ในยุคที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทและสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันให้กับธุรกิจทั่วโลก ซึ่งสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างมหาศาล ด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จึงให้ความสำคัญกับการปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจด้วยดิจิทัล โดยให้ความสำคัญกับ 4 มิติหลัก คือ การเสริมศักยภาพให้กับพนักงาน การยกระดับการเข้าถึงและให้บริการลูกค้า การยกระดับประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรและการใช้เทคโนโลยีเข้ามาพลิกโฉมผลิตภัณฑ์และบริการ

นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจองค์กร ขนาดกลาง ขนาดย่อม และบริหารพันธมิตร บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในขณะที่องค์กรต่างๆ กำลังปรับตัวในยุคที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทและสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบยี่สิบปี การขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าในยุคการปฏิรูปธุรกิจด้วยดิจิทัลทำให้เกิดโอกาสทางการตลาดทั่วโลกมูลค่าสูงถึง 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยโอกาสที่มากมายขนาดนี้ พันธมิตรของเราได้เริ่มมีการปรับตัว ปรับองค์กรเพื่อเพิ่มความสามารถและโอกาสที่จะขยายตลาดได้มากที่สุด ในปีนี้ไมโครซอฟท์จึงให้ความสำคัญกับการเป็นผู้ช่วยสำคัญในการพัฒนาความสามารถของพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นด้านความเชี่ยวชาญทางการตลาด ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และด้านอื่น ๆ ที่พันธมิตรต้องการ นอกจากนั้นเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการตอบสนองลูกค้า ทั้งกลุ่มองค์กรและกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไมโครซอฟท์มีการลงทุนจัดตั้งหน่วยงานใหม่ชื่อว่า “Worldwide Inside Sales” ใน 4 เมืองหลักทั่วโลก โดยหน่วยงานนี้ประกอบด้วยทีมงานในด้านต่าง ๆ ที่จะให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าของไมโครซอฟท์ ตั้งแต่สร้างความรู้จักสินค้าและโซลูชั่นใหม่ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ สร้างความเข้าใจในธุรกิจและนำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเราจะทำงานร่วมกันกับพันธมิตรเพื่อสร้างความพอใจในการนำเอาเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ไปปรับใช้ในธุรกิจ และพันธมิตรสามารถสร้างการโอกาสทางการตลาดอื่นๆ กับลูกค้านั้น ๆ ได้

ไมโครซอฟท์มีความภูมิใจที่เราได้มีการนำพันธมิตรให้เป็นจุดศูนย์กลางในการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้แนวคิด “One Commercial Partner” ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก คือ 1) การร่วมพัฒนาศักยภาพของพันธมิตรทั้งเชิงเทคนิคและการตลาด สนับสนุนการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา เสริมโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ 2) การทำการตลาดแนวใหม่โดยเน้นที่ลูกค้าเป็นหลัก ด้วยการช่วยวิเคราะห์หากลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมและเทคนิคที่จะใช้เพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มนั้น และ 3) การร่วมขายกับทีมผู้เชี่ยวชาญในความต้องการของลูกค้านั้นๆ ทั้งหมดนี้ไมโครซอฟท์จะเข้ามาช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ พร้อมสานวัฒนธรรมการทำงานที่คำนึงถึงพันธมิตรเป็นสำคัญ เพื่อทำให้พันธมิตรบรรลุผลสำเร็จในการขับเคลื่อนลูกค้าให้พร้อมรับการปฏิรูปธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบ”

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ไมโครซอฟท์ให้ความสำคัญกับพันธมิตรเป็นอันดับหนึ่ง พันธกิจของเรา คือ การเป็นกำลังสำคัญให้ทุกคนและองค์กรบนโลกประสบความสำเร็จได้มากกว่า และพันธมิตรก็เป็นส่วนที่ทำให้เราบรรลุพันธกิจดังกล่าว สะท้อนให้เห็นได้จากการที่เราดำเนินธุรกิจกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ผ่านการขยายเครือข่ายพันธมิตรที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ไมโครซอฟท์จึงคำนึงถึงความสำคัญในการทำงานร่วมกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเน้นย้ำการสร้างวัฒนธรรมการทำงานในองค์กรที่แข็งแกร่งซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้เทคโนโลยี ทั้งการสร้างความแตกต่างในการทำงาน สนับสนุนการริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมรับความเสี่ยงมาพัฒนาเป็นโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งเป็นพื้นฐานอันมั่นคงในการทำงานร่วมกันกับพันธมิตร เพื่อสร้างทรัพย์สินและองค์ความรู้ร่วมกันพร้อมตอบโจทย์ลูกค้า และเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน ทั้งยังช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างไม่สิ้นสุด”

สำหรับในปี 2560 นี้ ไมโครซอฟท์มอบรางวัลใน 5 สาขา แก่พันธมิตรจำนวน 4 องค์กร โดยใช้เกณฑ์หลายด้านประกอบกันในการตัดสิน อาทิ ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของไมโครซอฟท์ การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและโซลูชั่นไปสู่คลาวด์ การผสมผสานเทคโนโลยีคลาวด์ในการให้บริการลูกค้า การให้บริการคลาวด์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ยอดจำหน่ายสินค้า ความพึงพอใจของลูกค้าที่อยู่ในเกณฑ์สูงและมีความต่อเนื่อง เป็นต้น

คัดลอกลิงค์นี้เพื่อแชร์

    หน้านี้แสดงผลจากการแคช (Cache) ถูกสร้างขึ้นเมื่อ Tue, 11 Dec 2018 05:17:30 +0700 (แคชมีอายุ 86400 วินาที)