ข่าวเทคโนโลยี » ซอฟต์แวร์

Google เผยตัวเลขสัดส่วนผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม Android เวอร์ชั่นต่าง ๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเดือนนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่แพลตฟอร์ม Android 7.x Nougat กลายเป็นเวอร์ชั่นที่มีสัดส่วนผู้ใช้งานมากที่สุด 28.5% (ข้อมูลบันทึกจากอุปกรณ์ที่เข้าใช้งาน Google Play ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018)

ปีที่่ผ่านมา Andriod เวอร์ชั่นที่มีสัดส่วนผู้ใช้งานมากที่สุดคือ Android 6.0 Marshmallow ซึ่งล่าสุดก็ตกลงมาอยู่ในลำดับที่สองโดยมีสัดส่วนผู้ใช้งาน 28.1% (ลดลงจาก 28.6% ในเดือนที่แล้ว) ส่วนแพลตฟอร์ม Android เวอร์ชั่นล่าสุด Android 8.x Oreo ยังคงมีสัดส่วนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจาก 0.7% ในเดือนที่แล้วมาเป็น 1.1% ในเดือนล่าสุด

ส่วนแพลตฟอร์มเวอร์ชั่นอื่น ๆ มีสัดส่วนผู้ใช้งานลดลงในทิศทางเดียวกันโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้

  • Android 5.x Lollipop 24.6% (เดือนมกราคม 26.3%)
  • Android 4.4 Kitkat 12.0% (เดือนมกราคม 13.4%)
  • Android 4.1 - 4.3 Jelly Bean 5.0% (เดือนมกราคม 5.9%)
  • Android 4.0.x Ice Cream Sandwich 0.4% (เดือนมกราคม 0.5%)
  • Android 2.3.x Gingerbread 0.3% (เดือนมกราคม 0.4%)

    หน้านี้แสดงผลจากการแคช (Cache) ถูกสร้างขึ้นเมื่อ Fri, 22 Feb 2019 23:56:17 +0700 (แคชมีอายุ 86400 วินาที)