ข่าวเทคโนโลยี » องค์กร

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมลงนามในบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือโครงการ TRF-CAT Funding เพื่อร่วมพัฒนาและสร้างคุณค่า (Value Creation) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล พร้อมสนับสนุนทุนเป็นระยะเวลา 3 ปี

ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนางานวิจัย ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้ 

    หน้านี้แสดงผลจากการแคช (Cache) ถูกสร้างขึ้นเมื่อ Fri, 22 Feb 2019 18:09:10 +0700 (แคชมีอายุ 86400 วินาที)