ข่าวเทคโนโลยี » องค์กร

BIDC2018 มอบรางวัลประจำปีด้านดิจิทัลคอนเทนต์ “BIDC Awards 2018” ในสาขาต่างๆ จาก 5 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย สมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย สมาคม Bangkok ACM SIGGRAPH และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์เกมไทยให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี เพื่อเป็นต้นแบบในอุตสาหกรรม ซอฟท์แวร์ไทย กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา และต่อยอดความสำเร็จในอนาคต พร้อมเดินเครื่องสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่ม Digital Startup โดยมุ่งหวังให้กลุ่มสตาร์ทอัพได้มีเวทีการแสดงศักยภาพ ในการนำเสนอผลงานผ่านเวที BIDC Award ที่จะเป็นพื้นที่นำเสนอผลงาน และต่อยอดเชิงธุรกิจในอนาคตของกลุ่มสตาร์ทอัพ ซึ่งในปีนี้มีผลงานทางด้านเกมที่ได้รับรางวัล ดังนี้

สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย E-LAT มี 3 รางวัล ได้แก่ 

นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ รักษาการแทนนายกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย และในฐานะผู้แทนภาคอุตสาหกรรม และผู้แทนสมาคมผู้จัดงานฯ (ที่ 2 จากขวา)

 • รางวัล DIGITAL SECURITY INNOVATION AWARD ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ Compitak คอมพิทักษ์อินเทอร์เน็ตสะอาดสำหรับเด็กและเยาวชน
 • รางวัล AI AND MIXED REALITY FOR E-LEARNING INNOVATION AWARD ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ AR eye 3D สื่อการเรียนการสอน AR นัยน์ตาของมนุษย์
 • รางวัล CLOUD M-LEARNING INNOVATION AND FUN FOR THAILAND 4.0 AWARD ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย หรือ TACGA ประกอบด้วยรางวัล

 • รางวัล BEST VFX IN TV COMMERCIAL ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ Chiatai (เจียไต๋) จากบริษัท Ygg Drazil Group (อิ๊ก ดราซิล กรุ๊ป)
 • รางวัล BEST VFX IN MOTION PICTURE ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ Journey to the West 2 จากบริษัท The Monk Studios
 • รางวัล BEST ANIMATED SHORT ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ เรื่องสยอง 2 นาที Horror Short จากบริษัท Riff Studio
 • รางวัล BEST ANIMATED TV SERIES ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ ฟ้าทอฝัน จากบริษัท Kantana
 • รางวัล BEST ANIMATED FEATURE FILM ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ 9 ศาตรา Exformat Film
 • รางวัล BEST CG FOR SHOW AND EXHIBITION ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ KAAN จากบริษัท Riff Studio
 • รางวัล BEST MOTION GRAPHICS/NEW MEDIA ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ Ubeer จากบริษัท Tomagram

สมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย หรือ DCAT 3 รางวัล

 • รางวัล BEST CHARACTER USAGE FOR SOCIAL & DIGITAL MEDIA ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ The Mask Collection จากบริษัท Thai Broadcasting Company Limited
 • รางวัล BEST CHARACTER FOR COMMERCIAL ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ แม่มณี – SCB จากบริษัท Vithita Animation Co.,Ltd.
 • รางวัล CHARACTER OF THE YEAR ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ Jumbooka (จัมบูก้า)

สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ หรือ BASA มี 3 รางวัล

 • รางวัล BEST STUDENT PUBLICATION ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ The Development of an Intelligent Game-Based System for Learning Sign Language with Kinect Chiang Mai University
 • รางวัล BEST STUDENT TECHNICAL PROJECT AWARD ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ Peeling Effect Simulation
 • รางวัล BEST STUDENT ART& DESIGN PROJECT AWARD ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ Dead mine

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์เกมไทย หรือ TGA มี 3 รางวัล ได้แก่

 • 2018 MOBILE GAME OF THE YEAR ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ Panthera Frontier
 • 2018 BEST OF GAME DESIGN ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ Panthera Frontier
 • 2018 BEST OF INNOVATION AWARDผลงานที่ได้รับรางวัลคือ Paradox Artifact

RELATED TO:

คัดลอกลิงค์นี้เพื่อแชร์

  หน้านี้แสดงผลจากการแคช (Cache) ถูกสร้างขึ้นเมื่อ Tue, 13 Nov 2018 04:09:03 +0700 (แคชมีอายุ 86400 วินาที)