ข่าวเทคโนโลยี » แอพพลิเคชั่นมือถือ

เทคโนโลยีด้านแอพพลิเคชั่นที่มาพร้อมกับการให้บริการ Cloud Solution พร้อมนำเสนอแนวทางและการปรับตัวสู่ยุคดิจิตอล โดยบริษัท เมจิก พีวอท จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งในส่วนโครงข่าย หรือ เว็บแอพพลิเคชั่น ของลูกค้า จึงได้มีการนำเสนอในส่วน “Cloud Security” ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก “Cloudflare” ด้วยการดูแลเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นของลูกค้าให้ปลอดภัยจากการโจมตีในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง DDoS หรือ การโจมตีเครือข่ายที่เป็นกรณีเฉพาะเจาะจง และ WAF อุปกรณ์สำหรับป้องกันเว็บแอพพลิเคชันที่ถูกติดตั้งด้านหน้าเว็บเซิฟเวอร์เพื่อป้องกันการโจมตี ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วเว็บไซต์ของลูกค้า

ด้วยการการันตีบริการ DNS ที่เป็นอันดับ 1 ของเว็บไซต์ทั่วโลก ในการช่วยการกระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการทำระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ของเครื่องเซิฟเวอร์จำนวนมหาศาลที่กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้ตลอดเวลา และลดปริมาณการรับส่งข้อมูล
ด้วยการสร้างข้อมูลซ้ำไว้ในคอมพิวเตอร์ (Cache) เพื่อใช้ในการใช้งานครั้งต่อไปได้โดยไม่ต้องเรียกข้อมูลจากต้นแหล่งอีกครั้ง

การนำเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย ในการป้องกัน Ransomware อย่างแอนติไวรัสชั้นนำของโลก “Sophos” มาช่วยปกป้องข้อมูลที่สำคัญขององค์กรของลูกค้าเพื่อช่วยตรวจจับและป้องกัน รวมทั้งยับยั้ง ด้วยการเข้าจัดการกำจัดมัลแวร์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถกู้คืนไฟล์ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม

    หน้านี้แสดงผลจากการแคช (Cache) ถูกสร้างขึ้นเมื่อ Fri, 22 Feb 2019 12:07:14 +0700 (แคชมีอายุ 86400 วินาที)