วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2561

Google Blocks

  • Google เปิดตัว Google Blocks แอพฯ วาดรูป 3 มิติบนอุปกรณ์ VR

    ในปัจจุบันตลาดอุปกรณ์ VR และ AR กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยหลายบริษัทด้านเทคโนโลยีต่างก็เริ่มหันมาให้ความสำคัญกันแล้ว และในตอนนี้ทาง...

    4,149 0 - อ่านต่อ

▼ โหลดเพิ่ม ▼