ข่าวไอที » การสื่อสาร

กลุ่มทรูห่วงใยผู้ประสบภัยหลังน้ำลดจัดทีม True Family Care เจ้าหน้าที่อาสา ช่างเทคนิค พนักงานดูแลลูกค้า และบริการเปิดศูนย์เฉพาะกิจรับเรื่องราวปัญหา และเร่งฟื้นฟูระบบรับสัญญาณเน็ตทรูออนไลน์ และทรูวิชั่นส์ รวมทั้งตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในบ้านในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมจัดเตรียม iSIM จากทรูมูฟ เอช ซิมใหม่สำหรับคนเล่นเน็ตโดยเฉพาะให้สำหรับลูกค้าทรูออนไลน์ใช้ฟรี ขณะที่ยังใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ เพื่อให้ลูกค้าผู้ประสบความเดือดร้อนสามารถใช้บริการในกลุ่มทรูได้เร็วที่สุด

 นายอาณัติ  เมฆไพบูลย์วัฒนา รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด กล่าวว่า เพื่อร่วมแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมกลุ่มทรูจัดทีมงานเฉพาะกิจ “True Family Care” โดยความร่วมมือของฝ่ายขาย และจัดจำหน่ายสินค้าบริการในกลุ่ม ทั้งทรูออนไลน์ ทรูวิชั่นส์ และทรูมูฟจัดทีมงานที่รวบรวมเจ้าหน้าที่ ช่างเทคนิค และพนักงานดูแลลูกค้าและบริการของกลุ่มทรูเดินทางไปตั้งศูนย์รับเรื่องราวปัญหา พร้อมลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ เปลี่ยนอุปกรณ์ และซ่อมแซมระบบรับสัญญาณของทรูออนไลน์ และทรูวิชั่นส์ที่ได้รับความเสียหายตามพื้นที่ต่างๆ อย่างเร่งด่วนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายยิ่งไปกว่านั้น

สำหรับลูกค้าทรูออนไลน์ที่ยังไม่สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้จะได้รับ iSIM จากทรูมูฟ เอช ให้เชื่อมต่อออนไลน์แบบไร้สายได้แรงกว่าด้วยเครือข่าย 3G+ ความเร็วสูงสุด 42 Mbps ไปใช้ฟรีทันทีเพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อสื่อสารได้ตามปกติได้เร็วที่สุดสำหรับทีมงาน True Family Care เป็นเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานของกลุ่มทรู ที่มีประสบการณ์ทำงาน และความชำนาญในเรื่องของสินค้าบริการ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสารได้เป็นอย่างดี  

สำหรับทีมงาน True Family Care เป็นเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานของกลุ่มทรูที่มีประสบการณ์ทำงาน และความชำนาญในเรื่องของสินค้าบริการพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสารได้เป็นอย่างดี  

นอกจากนี้จัดให้มีบริการรถ 6 ล้อสำหรับรับ-ส่งผู้คนในพื้นที่ที่ทรูเดินทางเข้าไปจัดตั้งศูนย์บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย และสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ นายอาณัติ กล่าวปิดท้าย