ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด เปิดประตูสู่การเรียนรู้เทคโนโลยีสำคัญแห่งโลกอนาคต “คลาวด์ คอมพิวติ้ง” กับโครงการ “ SmartCloud Challenge (สมาร์ทคลาวด์ ชาเลนจ์)” เปิดโอกาสให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ทำงานในแวดวงไอทีได้มีโอกาสเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะด้านคลาวด์ คอมพิวติ้ง เพื่อวางรากฐานการสร้างบุคลากรไทยที่มีทักษะ และความสามารถรองรับการเติบโตของคลาวด์ คอมพิวติ้งในโลกธุรกิจ และตลาดแรงงานในอนาคต โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและตอบคำถามเพื่อลุ้นชิงรางวัลมากมายจากไอบีเอ็มได้ที่เว็บไซต์ www.smartcloudchallenge.com

นางเจษฎา ไกรสิงขร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซอฟต์แวร์ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันคลาวด์ คอมพิวติ้งถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญ และมีแนวโน้มที่จะมีการนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในอนาคตภายในอีก 3 ปีข้างหน้ามีการคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดทางด้านคลาวด์ คอมพิวติ้งจะสูงถึงกว่า 148.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือกว่าสี่พันเจ็ดร้อยล้านบาททั่วโลก ซึ่งจะก่อให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจ และความต้องการบุคลากรที่มีทักษะทางด้านดังกล่าวเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามทุกวันนี้ยังมีบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะทางด้านคลาวด์ คอมพิวติ้งอย่างจริงจังน้อยมาก ซึ่งความท้าทายดังกล่าวถือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต”

“ไอบีเอ็ม ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยี และเป็นองค์กรที่มีโซลูชั่นทางด้านคลาวด์ คอมพิวติ้งแบบครบวงจรได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความท้าทายดังกล่าว จึงได้ริเริ่มกิจกรรมส่งเสริมความรู้และตอบคำถาม “สมาร์ทคลาวด์ ชาเลนจ์” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษารวมไปถึงผู้ทำงานในด้านไอทีได้มีโอกาสเรียนรู้ และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับคลาวด์ คอมพิวติ้งเพื่อเตรียมพร้อมกับการขยายตัวทางธุรกิจและความต้องการบุคลากรที่มีทักษะดังกล่าวในตลาดแรงงานภายในอนาคตอันใกล้”

กิจกรรม  “สมาร์ทคลาวด์ ชาเลนจ์” จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตนักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง และนำความรู้เข้ามาตอบคำถามออนไลน์ โดยผู้ที่สามารถตอบคำถามได้ถูกต้องมากที่สุด และเร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะได้โอกาสลุ้นรับของรางวัลมูลค่านับแสนจากไอบีเอ็ม 

ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า (SIPA) กล่าวว่า “ซิป้า ในฐานะหน่วยงานหลักในการวางแผน และกำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมบุคลากรของเราให้มีความพร้อม เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง เพราะหนึ่งในส่วนประกอบสำคัญของคลาวด์ คอมพิวติ้ง คือ ซอฟต์แวร์ที่ต้องถูกออกแบบมาให้รองรับกับการใช้งานคลาวด์ที่สนับสนุนการทำงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” 

โครงการ “สมาร์ทคลาวด์ ชาเลนจ์” ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยกระตุ้น และสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีได้มีโอกาสเรียนรู้พัฒนาทักษะ และความสามารถด้านคลาวด์ คอมพิวติ้ง เพื่อเป็นการกรุยทางให้แก่บุคลากรของเราก่อนที่จะก้าวสู่การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเข้มข้นบนเวทีโลก

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการซอฟต์แวร์พาร์ค (เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย) กล่าวว่า “ด้วยภารกิจของเราที่มุ่งสนับสนุน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในประเทศไทยเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งถือเป็นความท้าทายใหม่ที่จะต้องเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรของเราให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพื่อสร้างโอกาสและความได้เปรียบของไทยในการแข่งขันกับโลกธุรกิจ”

นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และผู้ทำงานทางด้านไอทีสามารถเข้าร่วมกิจกรรม “สมาร์ทคลาวด์ ชาเลนจ์” ได้โดยเข้ามาที่เว็บไซต์ www.smartcloudchallenge.com เพื่อลงทะเบียน และศึกษาเพิ่มพูนความรู้ทางด้านคลาวด์ คอมพิวติ้งผ่านเว็บไซท์ดังกล่าว และเข้ามาตอบคำถามออนไลน์ เพื่อลุ้นรางวัลต่างๆ จากไอบีเอ็ม อาทิ เช่น iPad 2, iPhone 4s และรางวัลอื่นๆ อีกมากมายกิจกรรมดังกล่าวมีขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2555

ที่มา : www.smartcloudchallenge.com วันที่ : 12 มกราคม 2555

อ่านเพิ่มเติม

3,037อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่