ข่าวเทคโนโลยี » กล้องถ่ายภาพ

การเปิดกว้างทางความคิด และการสนับสนุนความคิดเป็นเรื่องที่ดี เหมือนกับที่ Google ได้สนับสนุนให้เหล่านักพัฒนาทั้งหลายได้แสดงศักยภาพของตนอีกช่องทางหนึ่ง ผ่านเว็บไซต์ Android Design เพื่อเข้าใจ และตอบโจทย์ทางความคิดของผู้ใช้งานทั้งหลายมากยิ่งขึ้น 

Android Design เป็นเว็บไซต์สำหรับสอนเหล่านักพัฒนาในเรื่องของการออกแบบ UI และ แอพพลิเคชั่นให้มีความสวยงาม ความง่ายในการใช้ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นไปที่ Android 4.0 เป็นซะส่วนใหญ่ แต่ก็ยังคงรองรับถึง Android 2.1

RELATED TO: