ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

ไมโครซอฟท์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย และเว็บไซต์ชั้นนำอย่าง PANTIP.COM และBlognone จัดการแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยภายใต้ชี่อโครงการ “Travel Thailand,Bring Back the Land of Smiles” ให้กับนักพัฒนาเว็บไซต์ที่สนใจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวของไทยไปยังนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศหลังผ่านเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ เพื่อร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมและผลักดันมาตรฐานกลางในการพัฒนาเว็บไซต์

ผลงานชนะเลิศและได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการในการแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์โครงการ ‘’Travel Thailand, Bring Back the Land of Smiles’’ จะได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของททท.และเอ็มเอสเอ็น ประเทศไทย และได้รับโอกาสแสดงผลงานในต่างประเทศโดยการสนับสนุนจากสำนักงานไมโครซอฟท์ในเอเชีย และยุโรปตะวันออก ที่จะร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยผ่านเว็บไซต์ไมโครซอฟท์ เพื่อให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น 

นายพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลก นอกเหนือจากการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการด้านไอทีที่หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วเรายังมุ่งให้เทคโนโลยีสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนไทย และประเทศในภาพรวมผ่านการทำงานร่วมกับพันธมิตรจากหลากหลายอุตสาหกรรมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของไมโครซอฟท์ประเทศไทย “We Make 70 Million Lives Better” เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วได้สร้างความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยและประเทศ ไมโครซอฟท์ตั้งใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูประเทศให้กลับคืนสู่สภาพเดิม จึงได้ริเริ่มโครงการ Travel Thailand,Bring Back the Land of Smiles ขึ้นมา”

นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การท่องเที่ยวถือเป็นจุดแข็งของไทย และเป็นยุทธศาสตร์หลักในการแข่งขันกับนานาประเทศโดยประเทศไทยเป็นที่รู้จักและโด่งดังไปทั่วโลกในฐานะประเทศที่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย และมีความคุ้มค่าในการเดินทางมาท่องเที่ยวเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความไม่มั่นใจในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในพื้นที่ประสบภัย ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วสถานที่ท่องเที่ยวของไทยส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบยังคงสามารถไปท่องเที่ยวได้ ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบก็ได้รับการฟื้นฟูและพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจึงหวังว่าโครงการ “Travel Thailand, Bring Back the Land of Smiles” ที่ริเริ่มโดยไมโครซอฟท์จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยให้ดีขึ้นและมีส่วนช่วยฟื้นฟูประเทศในภาพรวมโดยเร็ว” 

ผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขันในโครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย “Travel Thailand, Bring Back the Land of Smiles” ซึ่งมีระยะเวลาระหว่างวันที่ 16 มกราคม ถึง 2 มีนาคม 2555 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเกณฑ์การแข่งขันได้ที่ http://html5Thailand.com ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าแข่งขันจะได้รับการฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยี HTML 5 โดยไมโครซอฟท์เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

ระยะเวลาในการดำเนินการของโครงการ

การสมัครและส่งผลงานเข้าแข่งขัน: ระหว่างวันที่ 16 มกราคม-2 มีนาคม 2555

การฝึกอบรม HTML 5: จ.กรุงเทพฯ และเชียงใหม่โดยผู้สมัครจะได้รับแจ้งและยืนยันวันที่ฝึกอบรมทางอีเมลล์

ประกาศผลผู้ชนะเลิศ: วันที่ 30 มีนาคม 2555 ทางเว็บไซต์ http://html5Thailand.com  

รายละเอียดและกติกาการแข่งขัน

• ผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้เทคโนโลยี HTML5 เป็นหลัก มีเนื้อหาและภาพประกอบเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย เช่น สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ กิจกรรมการท่องเที่ยว

• ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องถือสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทยในช่วงเวลาที่มีการแข่งขันเท่านั้น และต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน

• รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดการแข่งขันและวิธีการส่งผลงานเข้าประกวด สามารถศึกษาได้ที่ http://html5Thailand.com  

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลงานที่เข้าแข่งขัน

เว็บไซต์ที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

• เนื้อหาเกี่ยวกับความสวยงามและน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยวที่เลือก

• ภาพประกอบสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งมาจากการจัดหาเอง หรือแหล่งภาพถ่ายอื่นๆ รวมถึงที่ไมโครซอฟท์ร่วมกับ Pixpros.net จัดหาให้ที่ http://html5Thailand.com หรือภาพจาก http://www.tourismthailand.org

• ใช้เทคโนโลยี HTML5 CSS3 และ JavaScript มาตราฐานตามที่กำหนดเท่านั้น

• ข้อมูลอ้างอิงถึงเนื้อหาการท่องเที่ยวและภาพประกอบจากแหล่งที่มา อาทิ จากเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย http://www.tourismthailand.orgหรือเว็บไซต์ www.pixpros.net

เทคโนโลยีและเครื่องมือพัฒนาที่กำหนดสำหรับการแข่งขัน

1. อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะ HTML5 ที่แสดงผลได้บน browser และรุ่นดังต่อไปนี้ หรือใหม่กว่า

    • IE10 Platform Preview2

    • FireFox  version 6.0.2 

    • Chrome version 13

    • Safari version 5.1

2. อนุญาตให้ใช้ JavaScript Library ดังต่อไปนี้ได้เท่านั้น โดยผู้แข่งขันมีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้ หรือไม่ใช้ Library เหล่านี้ก็ได้

    • jQuery 1.6.2 minified

    • Prototype 1.7.0

    • Typekite

    • eCSStender with the Grid extension: First include the base library

3. เว็บไซต์ต้องสามารถใช้งานได้กับขนาดหน้าจอที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์พีซี แล็ปท็อป แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆ 

วิธีการส่งผลงานเข้าแข่งขัน

ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้โดยผ่านเว็บไซต์ http://html5Thailand.com

เกณฑ์การตัดสิน

1. คะแนนความสามารถในการนำ HTML5 มาประยุกต์ใช้

2.  คะแนนความสามารถในการสร้างเว็บให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอที่หลากหลาย หรือเหมาะกับขนาดหน้าจอตั้งแต่สำหรับโทรศัพท์มือถือไปถึงขนาดของ Desktop(Responsive Web Design http://responsivewebdesign.com/)

3.  คะแนนความคิดสร้างสรรค์

4.  คะแนนการออกแบบเว็บกราฟฟิก (Web Graphic Design)

5.  คะแนนสำหรับเว็บที่ใช้งานได้จริง (usefulness)

รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน ประกอบด้วย

รางวัลที่ 1 โน้ตบุ๊ค Acer Aspire S3 Ultrabook หนาเพียง 13 มม.มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows® 7 Home Premium, Intel® Core i7 และ Solid State Drive 240GB จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 โน้ตบุ๊ค Acer Aspire S3 Ultrabook หนาเพียง 13 มม. มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ  Windows® 7 Home Premium, Intel® Core i5 และ Hard Disk Drive 320GB จำนวน 1 รางวัล  

รางวัลที่ 3 เครื่องเล่น XBOX 360 และ Kinect จำนวน 1 รางวัล 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

1. คำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันสิ้นสุด 

2. คณะกรรมการมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกติกาการแข่งขัน หรือการส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันตามที่เห็นสมควรเมื่อเกิดปัญหาขัดข้องทางด้านเทคนิค

3. คณะกรรมการมีสิทธิ์ในการชี้แจงเกี่ยวกับกติกาการแข่งขันตามที่เห็นสมควร 

4. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ปรับปรุง แปล เนื้อหาผลงานตามความเหมาะสมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขัน สามารถดูได้ที่ http://html5Thailand.com

ที่มา : html5thailand.com วันที่ : 20 มกราคม 2555

Tags :

4,535อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่