ข่าวไอที » กล้องถ่ายภาพ

SiriToggles เป็นการเพิ่มความสามารถใช้การออกคำสั่งใหม่ๆ ให้กับ Siri อย่างเช่น การปรับความสว่างหน้าจอ, เช็คระดับแบตเตอรี่, เปิด/ปิด  Wi-Fi, 3G, Bluetooth เข้าแอพพลิเคชั่นอย่างเร็ว หรือ ปิดเครื่อง เป็นต้น โดยเบื้องต้น SiriToggles เป็นโปรแกรมที่ใช้ได้สำหรับ iPhone 4S ที่ jailbreak เท่านั้นแต่คาดว่าระบบนี้จะใช้กับเครื่องทั่วๆ ไปได้ในอนาคต