ข่าวไอที » กล้องถ่ายภาพ

ในอนาคตระบบการชำระเงินในโลกเราจะเปลี่ยนไปเพราะจะเน้นการใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นเป็นโอกาสให้ MasterCard เจ้าของบัตรเครดิตชื่อดังเตรียมเจรากับ Apple เพื่อฝังชิพบัตรเครดิตในไอโฟนรุ่นถัดไป โดยการทำงานของชิพด้วยนี้จะทำหน้าที่แทนบัตรเครดิตสำหรับชำระค่าบริการต่างๆ ได้ทันทีผ่านร้านค้าที่รองรับเครือข่าย NFC ที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ต้องติดตามว่าในอนาคตเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของระบบการจับจ่ายสินค้ากันขนาดไหน

RELATED TO: