ข่าวไอที » กล้องถ่ายภาพ

รถบังคับควบคุมผ่านเทคโนโลยี 4G เป็นรูปแบบการควบคุมแบบ Human to Machine ที่จะเริ่มเป็น Trned ต่อจากนี้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยจะเป็นการควบคุมรถบังคับที่ติดกล้องและอุปกรณ์เชื่อมต่อเข้าสู่โลกอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่าย 4G แบบ Real Time Interactive โดยกล้อง VDO ที่อยู่บนตัวรถจะถ่ายทอดสัญญาณภาพและส่งกลับมาที่อุปกรณ์ควบคุม ทำให้สามารถ Control ได้จากทุกสถานที่ เกิดประโยชน์ในแง่ของการส่งรถควบคุมดังกล่าวเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง และส่งสัญญาณภาพแบบ HD Real TIme กลับมา อันจะนำไปสู่การส่งมอบความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

 

RELATED TO: