ข่าวไอที » หมวดอื่นๆ

Corning บริษัทด้านกระจกและเซรามิกรายใหญ่ของโลกซึ่งเรารู้จักกันดีผ่าน Gorilla Glass เผยวิสัยทัศน์การพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตด้วยจอสัมผัสแบบโปร่งใสซึ่งรวมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาไว้ในจอที่ใสดุจกระจก

โดยหลายๆอย่างเริ่มมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างในปัจจุบันแล้วเช่น large multi-touch panels,smart windows และ communication displays

RELATED TO: