ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งภายในและต่างประเทศ เปิดตัวโครงการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่เพื่อเสริมประสิทธิภาพการวางแผนและผลิต วิเคราะห์และติดตามผลตรวจสอบย้อนกลับอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่างๆได้ทุกกระบวนการรวมถึงการควบคุณภาพของสินค้าอย่างใกล้ชิด

โดยเลือก IBM Power 7 ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ทรงพลังรุ่นล่าสุดจากบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัดที่โดดเด่นในด้านสมรรถนะการประมวลผลและชุดซอฟต์แวร์ Lawson M3 จากบริษัท ลอว์สัน ซอฟแวร์ ไทยแลนด์ 

ที่มา : www.ibm.com วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2555

4,513อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ