ข่าวไอที » การสื่อสาร

มีผลประกอบการที่แข็งแกร่งทั้งในส่วนของกำไรสุทธิ และกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ส่งผลให้ดีแทคมีรายได้ในปี 2554 รวมทั้งสิ้น 7.93 หมื่นล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากบริการเสียงและรายได้จากบริการเสริม โดยเฉพาะรายได้ด้านข้อมูล ด้านอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) ลดลงเหลือร้อยละ 34 อันเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของการปรับเพิ่มอัตราส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาสัมปทานในช่วงท้ายไตรมาส 3 ของปี

ตลอดปี 2554 ดีแทค สามารถสร้างกระแสเงินสดถึง 2.15 หมื่นล้านบาท และผลจากการมีกระแสเงินที่แข็งแกร่งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตรา 1.38 บาทต่อหุ้น เพิ่มเติมจากที่เคยจ่ายเงินปันผลพิเศษไปแล้ว 16.46 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในปี 2554 ดีแทคมีลูกค้าใหม่จำนวน 1.6 ล้านราย ทำให้ปัจจุบันมีจำนวนลูกค้ารวม 23.2 ล้านราย

นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า "ปี 2554 ถือเป็นปีสำคัญยิ่งของดีแทคที่ได้เริ่มโครงการการปรับปรุงยกระดับมาตรฐานอุปกรณ์ สำหรับเครือข่ายทั้งหมด และการเปิดให้บริการ 3G HSPA บนคลื่น 850MHz ซึ่งนับเป็นก้าวย่างสำคัญในการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้บริการ ตามแนวคิด Life Network แม้ปีนี้จะเกิดอุทกภัยที่กระทบพื้นที่สำคัญหลายแห่ง แต่ดีแทคยังคงมีผลประกอบการที่ดีโดยมีอัตราเติบโตของรายได้ที่ร้อยละ 9.6 จากปีก่อน ซึ่งปัจจัยหลักได้แก่รายได้ด้านข้อมูลและประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่าย ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทมีมติที่จะเสนอเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตรา 1.38 บาทต่อหุ้น เพิ่มเติมจากการประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษที่ 16.46 บาทต่อหุ้นเพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินที่ได้จ่ายไปแล้ว"

RELATED TO: