ข่าวไอที » การสื่อสาร

นายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์ (ขวา) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด รับมอบโล่รางวัล “สุดยอดจอมยุทธการตลาดประจำปี 2554” จาก นางดวงใจ มหารักขกะ (ซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานข่าวและวิทยุ บมจ. อสมท โดยทรูมูฟ เอช ได้รับคัดเลือกเป็นสุดยอดจอมยุทธการตลาดอันดับที่ 3 จากรูปแบบการดำเนินธุรกิจและการตลาดที่โดดเด่นทำให้เกิดบริการ 3G อย่างเต็มรูปแบบซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วประเทศโดยชูจุดเด่นบริการ 3G+ ที่แรงกว่า เร็วกว่า ให้ความเร็วสูงสุดถึง 42 Mbps และครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดทั่วกรุงเทพฯ และอำเภอเมืองใน 76 จังหวัด

ทั้งนี้รางวัล “สุดยอดจอมยุทธการตลาดประจำปี 2554” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยคลื่นข่าว FM 100.5 News Network บมจ.อสมท ทำการจัดอันดับสุดยอด 10 องค์กรยอดเยี่ยมด้านการตลาดประจำปี 2554 เพื่อยกย่อง ชื่นชม องค์กรที่มีกลยุทธ์การตลาดโดดเด่นสมควรเป็นต้นแบบแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดในองค์กรอื่นๆ ให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจต่อไปโดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลายคนเป็นผู้พิจารณารวมทั้งนักจัดรายการ 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงจอมยุทธการตลาดประกอบด้วย นางสาวลักขณา จำปา อ.สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล อ.วิทวัส ชัยปาณี และ อ.วิษณุ โชลิตกุล พิจารณาจากกลยุทธ์ทางด้านการตลาด ความสามารถในการสร้างความแตกต่าง ความสำเร็จในการดำเนินงานทางด้านการตลาดที่ผ่านมา และความสามารถในการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของสังคมหรือตลาด