ข่าวไอที » กล้องถ่ายภาพ

จากผลวิจัยของดอกเตอร์ Paul J Zak ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย Claremont Graduate พบว่าผลตรวจเลือดของผู้นิยมคนเล่น Twitter หรือ Facebook จะมีหลั่ง ฮอร์โมนอ๊อกซิโตซิน (Oxytocin) หรือฮอร์โมนแห่งความผูกพันเหมือนกับผู้คนที่ถูกกอดและจูบ ฮอร์โมนตัวนี้มีผลทำให้ผู้หลั่งสารอารมณืดี และมีผลทำให้ผู้มีบุคลิกเขินอายกล้าเข้าสังคมมาก และมีความคิดในทางบวกมากยิ่งขึ้น

RELATED TO: