ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

สถาบันการทดลองทางนวัตกรรมแอ็นเน็นเบิร์กแห่งมหาวิทยาลัยเซาท์เธิร์น แคลิฟอร์เนีย ร่วมกับ ไอบีเอ็ม และ สำนักข่าวลอสแอนเจลิส ไทมส์ ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของชาวสังคมออนไลน์ต่อการประกาศผลรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 84 ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ ภายใต้โครงการ การวัดความคิดเห็น หรือ เซ็นติ เมตเตอร์ (Senti Meter) ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล (analytics) รูปแบบใหม่ เข้ากับเทคโนโลยีการเข้าใจภาษามนุษย์ เพื่อนำมาช่วยในการตรวจสอบความคิดเห็นทั้งในแง่บวกและแง่ลบที่ถูกแชร์ผ่านทางทวิตเตอร์

การทำการสำรวจในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการสำรวจความคิดเห็นของผู้เล่นทวิตเตอร์ทั่วโลกทั้งในแง่จำนวนและลักษณะทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ชมภาพยนต์ได้ดีขึ้น ผลลัพธ์จากการสำรวจจะช่วยทำให้เราเข้าใจและเห็นภาพความสำคัญของเทคโนโลยีที่สามารถช่วยทำให้เราเข้าใจถึงแนวโน้มที่สำคัญของผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับการประกาศผลรางวัลออสการ์นี้ก็จะช่วยให้บริษัทผู้สร้างภาพยนตร์เข้าใจ และรู้ถึงความชอบของผู้ชม เป็นการนำโซเชี่ยลมีเดียมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนากลยุทธ์วางแผนทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้นได้

ผลการสำรวจเป็นเหมือนรางวัลออสการ์จากผู้ชม ที่ช่วยสะท้อนให้รู้ว่าใครที่เป็นขวัญใจประชาชนตัวจริงที่ควรได้รับรางวัล แทนที่จะเป็นแค่การตัดสินจากคณะกรรมการ นอกจากนี้ ยังต้องการจะชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีในยุคนี้สามารถตรวจจับข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ ที่แท้จริงของแฟนหนังได้จริงและมีประสิทธิภาพ โดยทางสำนักข่าวลอสแอนเจลิส ไทมส์ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและรายงานความคืบหน้าของโครงการในรูปแบบอินโฟกราฟฟิกส์ ทั้งนี้ ผลการทำการสำรวจที่มาจากความคิดเห็นของผู้ใช้โซเชี่ยลมีเดียจะถูกนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ www.latimes.com/semi-meter ตลอดช่วงเวลาหลายสัปดาห์ก่อนการประกาศผลรางวัลในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ นี้ ความสามารถในการประยุกต์การวัดผลในเชิงปริมาณเข้ากับชาวโซเชี่ยลมีเดียที่ชื่นชอบเรืองราวของภาพยนต์ได้ช่วยเพิ่มแง่มุมใหม่ๆ ที่สำคัญให้กับข่าวการประกาศผลรางวัล การพัฒนาและนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อนำไปรายงานและทำงานร่วมกับสถาบันการทดลองทางนวัตกรรมแอ็นเน็นเบิร์ก และ ไอบีเอ็ม ถือเป็นจุดเริ่มต้นของเครื่องมือการรับฟังความคิดเห็นจากโลกอินเตอร์เน็ตที่เป็นไปได้จริง

ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ล้ำสมัยประกอบกับซอฟต์แวร์ด้านภาษาของไอบีเอ็ม ทำให้การสำรวจสามารถแยกแยะความแตกต่างและคัดกรองเอาข้อมูลเสียดสีประชดประชันเกี่ยวกับงานออสการ์ออกได้ และเลือกเฉพาะความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับนักแสดงและภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลเท่านั้น เพื่อให้ผลลัพธ์ของการสำรวจมีความถูกต้องและบอกถึงแนวโน้มได้อย่างแม่นยำที่สุด สถาบันการทดลองทางนวัตกรรมแอ็นเน็นเบิร์ก และ ไอบีเอ็มยังได้ดำเนินการนำเทคโนโลยีและเทคนิคดังกล่าวมาปรับใช้กับด้านภาพยนตร์ กีฬา และธุรกิจแฟชั่น ด้วยความพยายามที่จะระบุแนวโน้มของโซเชียลมีเดียและเพื่อทำความเข้าใจกับความคิดเห็นของผู้คนให้มากขึ้น

ที่มา : www.latimes.com วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2555

อ่านเพิ่มเติม

4,855อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ