ข่าวเทคโนโลยี » แก็ดเจ็ต

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด จัดงานสัมนา IBM Smarter Analytics งานสัมมนาที่ช่วยให้ธุรกิจได้ทำความเข้าใจกับความซับซ้อนของ ประเด็นปัญหาและความท้าทายที่กำลังเผชิญในองค์กร ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จากปัจจัยหลักที่ช่วยผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพคือการมีข้อมูลที่ถูกต้อง และมีความเข้าใจในข้อมูลอย่างลึกซึ้ง และด้วย IBM Smarter Anaytics จะช่วยในการวางกลยุทธ์สำหรับอนาคตและยืนอยู่เหนือคู่แข่งได้ บริษัทฯขอเรียนเชิญ ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ทางด้านไอทีในองค์กร รวมทั้งผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนา IBM Smarter Analytics--เข้าใจข้อมูลที่มีอย่างลึกซึ้ง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 เวลา 8:30-16:30 น. ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี 

สอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่โทร 02-273-4777, E-mail : ibmmkt@th.ibm.com ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน ibm.com/th/smarteranalytics 

RELATED TO: