ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

TOSHIBA กำลังพัฒนาระบบถ่ายเอกสารที่สามารถลบข้อความที่เคยถูกพิมพ์แล้วบนกระดาษสำเนาได้ โดยเครื่องพิมพ์ดังกล่าวใช้หมึกพิเศษที่มีน้ำหมึกซึ่งมีคุณสมบัติในการลบ เมื่อหน้ากระดาษถูกส่งผ่านไปยังอุปกรณ์การลบสี รอยพิมพ์บนกระดาษจะหายไปและสามารถนำกระดาษนั้นไปใช้งานได้อีกครั้ง ซึ่งน้ำหมึกนี้สามารถใช้งานได้กับเครื่องถ่ายเอกสารทั่วๆ ไป

โดยปกติแล้วงานถ่ายเอกสารมักไม่นิยมใช้ลิควิดทั่วไปลบคำผิดเพราะจะทำให้เกิดรอยเปื้อนที่ยังคงปรากฏแม้จะเพียงเล็กน้อย

ทางบริษัทได้กล่าวเพิ่มเติมว่าว่า กระดาษที่ถูกนำไปลบนี้สามารถนำไปใช้ใหม่ได้อย่างน้อย 5 ครั้งเพื่อประหยัดการใช้งานกระดาษและรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเอง และอุปกรณ์ถ่ายเอกสารดังกล่าวยังมีความสามารถในการสแกน จึงสามารถแยกประเภทกระดาษโดยอัตโนมัติว่าอันไหนเป็นกระดาษ Reuse อันไหนเป็นกระดาษใหม่

บริษัทตั้งใจจะวางจำหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์ดังกล่าวนี้ประมาณช่วงธันวาคม 55 - กุมภาพันธ์ 56

ที่มา : en.akihabaranews.com วันที่ : 12 มีนาคม 2555

9,324อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ