ข่าวไอที » กล้องถ่ายภาพ

Twitter ได้เผยว่าทางบริษัทได้เข้าซื้อกิจการของ Posterous เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง Posterous เป็นอีกหนึ่งบริการ Blog ที่มีดีไซน์เรียบง่ายแต่สวยงาม โดยพนักงานจาก Posterous จะถูกโอนมาเป็นพนักงานของ Twitter

แต่อย่างไรก็ตาม Twitter ยังคงเก็บเว็บไซต์ของ Posterous ไว้ให้ผู้ใช้งานเดิมสามารถใช้งานได้ต่อไปโดยไม่หยุดชะงัก ทั้งนี้การครอบครองกิจการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อนำทีมวิศวกร นักพัฒนาผลิตภัณฑ์และอื่นๆ จาก Posterous มาร่วมพัฒนา Twitter ให้ดียิ่งขึ้น