ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

ซีเอ เทคโนโลยี เผยผลงานวิจัยใหม่ "บทบาทในอนาคตของ CIO " (The Future Role of the CIO) ที่ชี้ให้เห็นว่าบทบาทของคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์จะช่วยให้ CIO ไทยมีเวลาเหลือมากพอที่จะไปใช้ในด้านพัฒนายุทธศาสตร์ธุรกิจและ นวัตกรรมใหม่ๆ ได้

 

จากการสำรวจความเห็น CIO ไทยในรายงานฉบับนี้ พบว่า 57% เชื่อว่าคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์จะช่วยให้ตนเองมีเวลามากขึ้นในการพัฒนายุทธศาสตร์ธุรกิจ และนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ และในบรรดา CIO ที่ได้ใช้งานระบบคลาวด์แล้วนี้ที่เห็นพ้อง 100%  กับความเห็นนี้ ในขณะที่กลุ่ม CIO ที่ยังไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์กับเห็นพ้องเพียง 35% เท่านั้น นอกจากนี้ มี CIO ที่ทำการสำรวจถึง 57% ที่มองเห็นว่า บทบาทหน้าที่การงานของตนคือคือประตูสู่บทบาทอื่นๆ ในบริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบคลาวด์มีผลในเชิงบวกต่อบทบาทของเทคโนโลยีในเชิงธุรกิจ และกลุ่ม CIO เริ่มรู้สึกว่าตนสามารถโฟกัสไปที่ยุทธศาสตร์และงานบริการธุรกิจได้มากขึ้นแทนที่จะโฟกัสเฉพาะเทคโนโลยีล้วนๆ

รายงาน "บทบาทในอนาคตของ CIO " ยังได้ค้นพบว่า การที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมของการใช้งานระบบคลาวด์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทาง CIO ต่างเห็นว่าตนจำเป็นต้องมีทักษะใหม่ๆ โดย 67%  ของ CIO ที่สำรวจเห็นพ้องกับข้อความนี้ โดยทักษะใหม่ๆ ดังกล่าวมีตั้งแต่เรื่องระเบียบและกฏหมายภาครัฐ การเข้าใจความเสี่ยง การเจรจาและการขาย ตลอดจนทักษะในการจัดซื้อเชิงพาณิชย์ และที่น่าสนใจก็คือ มี 86% ของ CIO ที่ใช้งานระบบคลาวด์รู้สึกว่า ประเด็นเรื่องระเบียบและกฏหมายภาครัฐมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในขณะที่กลุ่มที่ยังไม่ได้ใช้งานระบบคลาวด์เห็นด้วยเพียง 62%  ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า  การต้องใช้บริการจัดซื้อจัดหาระบบคลาวด์จากนอกบริษัททำให้ CIO จะต้องพัฒนาทักษะทางธุรกิจด้านต่างๆ มากขึ้น แทนที่จะเน้นแต่เรื่องเทคโนโลยีเหมือนเดิมอย่างเดียว

“เราต่างทราบกันดีแล้วว่า คอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ได้ส่งผลในเชิงปฏิวัติต่อภาคธุรกิจ แต่ที่ส่งผลนอกเหนือไปจากนั้นก็คือ ยังทำให้เกิดผู้นำเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มผู้บริหารที่เข้าใจชัดว่าการใช้งานระบบคลาวด์จะมีผลต่อการทำงานขององค์กรอย่างไรบ้าง รวมทั้งเป็นกลุ่มที่เชื่อว่าระบบคลาวด์จะทำให้ตนก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีในอนาคตได้อย่างไร” วิคเตอร์ เฉิง รองประธานบริหาร เอเชียเซาธ์ บริษัทซีเอเทคโนโลยี กล่าว 

กลุ่มผู้นำเทคโนโลยีรุ่นใหม่นี้ยังทำงานในบทบาทเชิงสนับสนุนมากกว่าทางกลุ่ม CIO ที่ไม่ได้ใช้งานคลาวด์ โดยทั้ง 100 %ของผู้ใช้งานคลาวด์ระบุว่า ไอทีคือพื้นฐานสำคัญหรือสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์อย่างยิ่งต่อองค์กร เมื่อเทียบกับความคิดเห็นแค่เพียง 65% ของผู้ที่ไม่ได้ใช้งานคลาวด์ นี่แสดงให้เห็นว่าองค์กรธุรกิจที่มีการใช้งานระบบคลาวด์มอง CIO ของตน ในแง่มุมอื่นๆ มากกว่าจะเป็นเพียงแค่ผู้นำด้านเทคโนโลยี โดยเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีทักษะทางธุรกิจหลากหลายด้วยเช่นกัน 

นอกจากนี้ การสำรวจยังทำให้เห็นว่า ทางบอร์ดบริหารเข้าใจเป็นอย่างดีถึงผลกระทบด้านไอทีที่มีประโยชน์ต่อการใช้งานในองค์กร โดย 60% ของ CIO มองว่าบริษัทของตนใช้ไอทีเพื่อขยายธุรกิจให้บรรลุเป้าที่ควรจะเป็น แต่ CIO ที่ใช้งานระบบคลาวด์ กลับมองในด้านบวกมากกว่าในการใช้งานไอทีมาสนับสนุนยุทธศาสตร์ธุรกิจโดยเห็นพ้องในเรื่องนี้ถึง 100% ในขณะที่มีเพียง 40% ของ CIO ที่ไม่ได้ใช้งานระบบคลาวด์เท่านั้นที่มองว่าบริษัทของตนใช้ไอทีเพื่อขยายธุรกิจให้บรรลุเป้าที่ควรจะเป็น

มุมมองในเรื่องนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันโดยมี 56% ของ CIO บอกว่่า ผู้บริหารระดับสูงมองบทบาทของ CIO ว่ามีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในองค์กร ซึ่งแสดงชัดว่ามุมมองของบอร์ดบริหารที่มีต่อ CIO ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเช่นกัน

"ผลการสำรวจนี้ชี้ให้เห็นว่า คอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์มีผลในเชิงบวกต่อบทบาทของ CIO ในยุคปัจจุบันและทำให้เกิดกลุ่มผู้นำเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่ต้องรู้เรื่องธุรกิจด้วย ซึ่งคนกลุ่มนี้จะต้องใช้ทั้งเทคโนโลยีใหม่และทักษะใหม่ๆ  เพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ในบริการธุรกิจ การมองข้ามเทรนด์ใหม่นี้ หรือละเลยโอกาสดังกล่าวจะส่งผลในด้านอุปสรรคของการเติบโตและการแข่งขันทางธุรกิจ ดังนั้นบรรดาบอร์ดบริหารธุรกิจต่างๆ ควรจะหันาใช้งานระบบคลาวด์เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจเหล่านี้ ” วิคเตอร์ เฉิง รองประธานบริหาร เอเชียเซาธ์ บริษัทซีเอเทคโนโลยี กล่าว 

ที่มา : www.ca.com วันที่ : 15 มีนาคม 2555

Tags :

อ่านเพิ่มเติม

4,583อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ