ข่าวไอที » การสื่อสาร

มติครม.เลือก บ.เซินเจิ้นสโคปจากประเทศจีนเป็นคู่สัญญาจัดซื้อแท็บเล็ต แต่เปลี่ยนจากการทำสัญญา G2G เป็น MOU มั่นใจสามารถแจกจ่ายให้กับ นร.ป.1 ได้ทันการเปิดภาคเรียนหน้าแน่นอนน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์​ภายหลังการประชุม ครม. ถึงการพิจารณาโครงการจัดซื้อแท็บแล็ตให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ว่าที่ประชุมครม. เห็นชอบในหลักการในการอนุมัติการจัดซื้อ แต่ให้การดำเนินการและการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบพัสดุภัณฑ์ 

ส่วนโครงการค่าแรง 300 บาท ที่จะเริ่มในเดือนเมษายนนี้ นั้นยังไม่ทราบจำนวนของบริษัทเอกชนที่จะเข้าร่วม แต่ได้ให้คณะกรรมการไตรภาคีไปพิจารณาประชุมร่วมกับภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมโครงการ และให้นโยบายไปยังกระทรวงแรงงานให้เพิ่มทักษะ และพัฒนาฝีมือคุณภาพแรงงานให้สอดคล้องกับค่าแรงที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการรองรับการเปิดประตูอาเซียน ดังนั้นการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเป็นเรื่องสำคัญ 

ทั้งนี้ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร นายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือด้านการแพทย์ในสถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทยที่มีการจัดตั้งศูนย์ขึ้นหลังจากเกิดเหตุธรณีพิบัติภัยสึนามิเมื่อปี 2547 และมีการขยายศูนย์ครอบคลุมไปในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติในหลายพื้นที่ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้มีการชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนอีกด้วย  

ขณะที่นายอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.ICT ได้เปิดเผยถึงหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อแท็บเล็ต ซึ่งเดิมครม. อนุมัติให้จัดหาในลักษณะรัฐต่อรัฐ หรือ G2G และกำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการลงนามร่วมกับรัฐบาลจีน แต่ต่อมารัฐบาลจีนได้เสนอเงื่อนไขให้ลงนามจัดหาโดยตรงระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษัทเอกชนที่จีนให้การรับรอง ซึ่งครม. วันนี้อนุมัติให้ ICT เป็นผู้ลงนามกับบริษัทเอกชนจากจีน 

ซึ่งขณะนี้การยกร่างสัญญาเพื่อลงนามอยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการสูงสุด คาดว่าน่าจะสามารถลงนามได้ภายในเดือนมีนาคมนี้ โดยบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญาในโครงการดังกล่าว คือ บ.เซินเจิ้นสโคป แต่มีการปรับเปลี่ยนการทำสัญญาซื้อขายตามที่คณะกรรมการสรรหาได้มีการเจรจากับทางการจีนภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน โดยหลังจากนี้จะมีการเชิญบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกมาเจรจาในการทำกรอบสัญญา โดยยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวสามารถทำแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน มี.ค. นี้ และจะสามารถแจกแท็บเล็ตได้ทันการเปิดภาคเรียนหน้าแน่นอน

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์