ข่าวเทคโนโลยี » การสื่อสาร

จากผลสำรวจในด้านเศรษฐกิจที่เป็นที่ยอมรับของ CNBC พบว่า 51% ของครัวเรือนสหรัฐฯจะมีผลิตภัณฑ์ของ Apple อย่างน้อย 1 ชิ้น อีก 25%วางแผนที่จะซื้อสินค้าแอบเปิ้ลในปีถัดไป และเมื่อดูจากค่าเฉลี่ยจากทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ ( iPod, iPhone, iPad ) คือ 1.6 เครื่องต่อ 1 ครัวเรือน โดยแนวโน้มของผู้ซื้อสินค้าแอปเปิ้ลส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายที่มีระดับการศึกษาสูง (คิดเป็น 77% ผลิตภัณฑ์ Apple ทั้งหมด) และ จะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอีก 61% ของบ้านที่มีลูกที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ Apple เพิ่มเติม  ซึ่งสำรวจจากชาวอเมริกัน 836 คน ทั้งทางโทรศัพท์บ้านและมือถือมากกว่า 3 วันในเดือนมีนาคม และมีอัตราข้อผิดพลาดอยู่ที่บวก, ลบ 3.4%