ข่าวไอที » แก็ดเจ็ต

เมื่อวันที่  20  มีนาคม ที่ผ่านมา บริษัท Neolution ได้เข้าร่วมงาน Net Café Seminar 2012 ที่จัดขึ้นโดย บริษัท ไซเบอร์เกมส์ คอร์ปเรชั่น ผู้ให้บริการ TCG Network ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี ภายในงาน คุณเสถียร บูญมานันท์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอลูชั่น เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมบรรยาย และให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับร้านเน็ต โดยเฉพาะการเลือกใช้ Case และ Power Supply ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะกับการใช้งานของร้านเน็ต เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับร้าน รวมถึงการบริหารงานภายใต้ brand Neolution Esport พร้อมกันนี้ในพื้นที่จัดแสดง ได้จัดโชว์ประสิทธิภาพ การทำงานของ Case และ Power Supply พร้อมอุปกรณ์ IT อื่นๆที่จัดจำหน่ายภายใต้ brand Neolution อีกด้วย