หมวดอื่นๆ (Other)  |   วันที่ : 25 มิถุนายน 2557

ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

แชร์

ในปัจจุบันสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว ดังนั้นจึงเริ่มมีการให้บริการ ด้านประกันภัยโทรศัพท์มือถือ เพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้งาน ในกรณีที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน, โดนขโมย, สูญหาย ซึ่งประกันภัยโทรศัพท์มือถือ จะช่วยชำระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่หากโดนขโมย  

 

การประกันภัยโทรศัพท์มือถือ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

 • ประเภทที่ 1 ประกันร้าน
 • ประเภทที่ 2 ประกันศูนย์
 • ประเภทที่ 3 ประกันภัยโทรศัพท์มือถือ (ซื้อแยก)

 

ประกันร้าน คืออะไร เมื่อเราซื้อโทรศัพท์มือถือ จากร้านใดร้านหนึ่ง ก็จะได้รับความคุ้มครองอัตโนมัติ โดยทั่วไปจะได้รับความคุ้มครองไม่เกิน 7 วัน ซึ่งจะคุ้มปัญหาที่เกิดจากอาการผิดปกติ ที่เกิดจากตัวเครื่อง อาทิ เครื่องเปิดไม่ติด, เลนส์กล้องมีปัญหา, หน้าจอแสดงผลสีผิดเพี้ยน เป็นต้น แต่จะไม่รวมถึงปัญหาที่เกิดจากผู้ใช้งาน หากเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้น ให้นำโทรศัพท์ไปที่ร้าน เพื่อแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดีก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ ควรที่จะทดลอง ฟังก์ชั่นต่างๆ ให้ดีก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง 

 

ประกันศูนย์ คืออะไร ประกันศูนย์จะเป็นประกันที่เมื่อเราซื้อโทรศัพท์ ก็จะได้รับสิทธิความคุ้มครองจากแบรนด์มือถือนั้นๆ ซึ่งจะได้รับสิทธิความคุ้มครองไม่เกิน 1 ปี ส่วนสิทธิที่ได้รับการประกันนั้น หากหมดประกันร้าน ถ้าเครื่องมีปัญหา ก็สามารถส่งเคลมได้ แต่ถ้าเกิดความเสียหายจากผู้ใช้งานเอง หากโทรศัพท์ยังอยู่ในประกัน ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ อาจจะไม่ต้องจ่ายในราคาเต็ม  

  

ประกันภัยโทรศัพท์มือถือคืออะไร คือการประกันภัยโทรศัพท์มือถือ เมื่อเกิดอุบัติเหตุทำตกหล่น, นํ้าท่วม, พายุ, ไฟไหม้, ฟ้าฝ่า, โดนขโมย หรือสูญหาย เราจะได้รับความคุ้มครอง จากเบี้ยประกันที่ได้จ่ายไป ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับรายละเอียดประกันภัยของแต่ละราย ดังนั้นผู้ใช้งานต้องตรวจสอบ รายละเอียดของประกันภัยให้ละเอียด ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ได้ความคุ้มครอง ตามที่ได้ทำประกันไว้

การทำประกันภัยมือถือ ดีอย่างไร การทำประกันภัยมือถือ จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ที่เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งไม่ต้องจ่ายในราคาเต็ม เช่น ค่าซ่อมแซมทั้งหมด 9,000 บาท ผู้ที่ทำประกันไว้ก็จะไม่ต้องจ่ายในราคาเต็ม แต่จะจ่ายเท่าใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกัน ของแต่ละราย

ก่อนทำประกันภัยโทรศัพท์มือถือ ควรอ่านรายละเอียดที่สำคัญอะไรบ้าง 

 • ประเภทของกรมธรรม์
 • สิทธิความคุ้มครอง
 • เงื่อนไขการรับประกันทั่วไป
 • เงื่อนไขและข้อยกเว้นไม่รับประกัน
 • ระยะเวลาคุ้มครอง
 • อาณาเขตคุ้มครอง
 • วงเงินคุ้มครอง
 • เอกสารประกอบในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 

ตัวอย่างผู้ให้บริการด้านการประกันภัยโทรศัพท์มือถือ

 • กรุงเทพประกันภัย
 • Jay Mart Phone Insure
 • ไทยศรีประกันภัย 
 • กล้วย กล้วย Insurance

 

อย่างไรก็ดีผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ควรพิจารณาถึงประโยชน์ อ่านรายละเอียด เงื่อนไขต่างๆ ในการทำประกันภัยทุกครั้ง เพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง ตามประกันที่เราได้จ่ายออกไป  

มือถือออกใหม่

คำศัพท์ไอที

หมวดข่าว