ข่าวเทคโนโลยี » กล้องถ่ายภาพ

คำศัพท์ไทย-ลาว (พื้นฐาน) เป็นแอพพลิเคชั่นเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกันอย่างประเทศลาว ทั้งยังเป็นการต้อนรับสู่อาเซียนเร็วๆ นี้ ทำให้เป็นแอพฯ ที่มีปนะโยชน์สำหรับเรียนรู้ภาษาลาวในขี้นพื้นฐาน

คำศัพท์ไทย-ลาว (พื้นฐาน) จะบอกถึงภาษาไทยที่พูดเป็นภาษาลาวว่าอย่างไร ซึ่งจะมีหลากหลายหมวด ไม่ว่าจะเป็นการทักทาย, ของใช้, คำกิริยา, การเดินทาง, คำที่พบได้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ภาษาลาวได้ง่ายๆ ผ่านแอพฯ คำศัพท์ไทย-ลาว (พื้นฐาน) ที่เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีบน Windows Phone Store พร้อมกับสามารถดาวน์โหลด Windows Phone Appication อื่นๆ อีกมากมายได้ที่ http://www.windowsphone.com/th-th/store