ข่าวเทคโนโลยี » กล้องถ่ายภาพ

Easy Taxi WP เป็นแอพฯ เรียกแท็กซี่ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกแก่การเดินทางสำหรับผู้ใช้งาน Windows Phone โดยตัวแอพฯ จะมีคุณสมบัติการค้นหาตำแหน่งของผู้ใช้งานแอพฯ ผ่าน GPS ได้อย่างแม่นยำ และจะค้นหารถแท็กซี่ที่อยู่ใกล้ผู้ใช้มากที่สุด อีกทั้งยังสามารถติตตามแท็กซี่ที่เรียกบริการการใช้งานไป ว่าตอนนี้กำลังเดินทางใกล้ถึงตำแหน่งของเราหรือยัง เพื่อเป็นการป้องกันการเสียเวลา

นอกจากนี้การเดินทางด้วยแท็กซี่จะปลอดภัยมากขึ้น โดยจะมีฝ่ายบริการลูกค้าคอยให้บริการอยู่ตลอดการเดินทาง จึงสามารถแจ้งเหตุร้าย หรือความพึงพอใจในการบริการได้ตลอดเวลา นับได้ว่าเป็นแอพฯ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางได้เป็นอย่างดี แต่ตัวแอพฯ จะสามารถเรียกแท็กซี่ได้ในจังหวัดกรุงเทพฯ เท่านั้น ทว่าหากต้องการใช้งานในประเทศอื่นๆ ด้วยสามารถตรวจสอบได้ที่ Easytaxi.com

สามารถดาวน์โหลดแอพฯ Easy Taxi WP ฟรีได้ที่ Windows Phone Store และพบกับแอพฯ อื่นๆ ได้มากมายที่ http://www.windowsphone.com/th-th/store/featured-apps