ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการ จ.สุโขทัย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1ล้านบาท จากกลุ่มทรู โดยมีนางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการ ด้านทรูปลูกปัญญา มีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นตัวแทนมอบ เพื่อนำไปซื้อโคนมพันธุ์ดี จำนวน 18 ตัว ให้โครงการ “ส่งมอบโคนมพันธุ์ดี สานต่ออาชีพที่พ่อให้” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา เพื่อพระราชทานให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสมาชิกองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เขตจ.สุโขทัย ภายในงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2558 ที่จัดขึ้น ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ที่มา : www3.truecorp.co.th วันที่ : 27 มกราคม 2558

1,416อ่าน

แบ่งปันบทความ

วิดีโอ

มือถือออกใหม่